Stevns ændrer styrelsesvedtægten og giver et enkelt udvalg nyt navn

Publiceret 31-03-2022

I hele den forrige, politiske periode indgik ordet ’udvalg’ ikke i navnet på de enkelte politiske fagudvalg. Det ændres nu, og samtidig får et enkelt udvalg tilføjet et ord til navnet.

Navnene på udvalgene ændres for at gøre forskellen på de politiske fagudvalg og navnene på centrene i kommunens administrative forvaltning mere tydelig.

Fremover hedder de fire fagudvalg:

  • Udvalget for Social og Sundhed
  • Udvalget for Børn, Unge og Læring
  • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik
  • Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

I det sidste udvalg er som noget nyt tilføjet ordet ’kultur’ for at styrke den politiske synlighed på området.

For at ændre en styrelsesvedtægt, skal den behandles i kommunalbestyrelsen to gange. Ændringerne til styrelsesvedtægten blev behandlet første gang på kommunalbestyrelsesmødet den 17. februar og anden gang den 31. marts.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester