Kommunen finpudser sundhedsindsatsen

Publiceret 20-05-2022

I går blev Stevns Kommunes sundhedspolitik for de næste fire år godkendt i kommunalbestyrelsen.

Den nuværende sundhedspolitik forlænges fra 2023-2026 uden ændringer, men de konkrete indsatser er reviderede på baggrund af nye data, som viser, hvor der er mest brug for at sætte ind.

Sundhedsdata fra Sundhedsprofilen 2018-2021 viser, at der både er områder, hvor det går godt og områder med plads til forbedring i Stevns. Derfor glæder jeg mig over, at den langsigtede strategi fastholdes, samtidig med at vi tager nye initiativer med i den kommende budgetproces.

-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Forebyggelse og gode resultater

I marts 2022 blev undersøgelsen ”Hvordan har du det” offentliggjort i Sundhedsprofilen for 2018-2021.

Undersøgelsens data viste bl.a., at færre stevnsborgere ryger end for fire år siden og at unges alkoholforbrug er faldende. Dog ligger vi stadig højere end landsgennemsnittet.

Samtidig mistrives flere borgere og ensomheden blandt især unge er vokset gennem de sidste fire år.

”Der er flere ting i de nye sundhedsdata, som peger i den rigtige retning,” udtaler Tim Christensen, formand i Udvalget for Social og Sundhed og fortsætter:

”Men der er stadig plads til forbedring. Derfor tager vi en revideret handleplan med til forhandlingerne af det kommende budget 2023, så vi forhåbentlig kan fastholde de indsatser, som ser ud til at have effekt og samtidig arbejde forebyggende med de nye udfordringer, som vi ser i data.”

Sundhedspolitikken 2023-2026 træder i kraft ved årsskiftet, imens handleplanen afhænger af, hvordan budgettet for 2023 kommer til at se ud.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester