Fornuften sejrer i sagen om klapning af slam

Publiceret 02-06-2022

Borgmestrene i de syv kommuner, der i en alliance arbejder for at passe på havmiljøet i Køge Bugt, ser med tilfredshed på Folketingets beslutning om, at der nu ikke længere skal dumpes slam i bugten. Kommunealliancens næste fokus er at få klarlagt konsekvenserne for vandmiljøet, hvis planerne om at bygge ni kunstige øer ud for Hvidovre bliver en realitet, ligesom man stadig er bekymret for planerne om udledning af mere spildevand i bugten.

Siden januar 2022 har kommunerne Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby arbejdet i en fælles alliance for at passe på vandmiljøet i Køge Bugt. Blandt de syv kommuners borgmestre er der stor tilfredshed med, at Folketinget nu har besluttet at sætte en stopper for den ellers planlagte dumpning af i alt 2,3 millioner kubikmeter forurenet og tungmetalholdigt slam i Køge Bugt, hvoraf 200.000 ton allerede er dumpet.

Kommunealliancens arbejde er ikke forbi. Herfra vil samarbejdet gå ud på at få skabt en meget større gennemsigtighed i det arbejde der pt. pågår med planlægningen af ni kunstige øer ud for Hvidovre – i daglig tale kaldet ”Holmene”. Desuden ønsker alliancen en konsekvensvurdering af planerne om i fremtiden at øge udledningen af spildevand fra Biofos-kommunerne i Køge Bugt.

'Køge Bugt er et fristed for rigtig mange mennesker i kommunerne langt bugten. Stranden er et dejligt udflugtsmål på en sommerdag, og et rekreativt område, som skal værnes om. Desværre oplever vi i disse år at en lang række store projekter bliver søsat, uden nogen har sørget for en samlet vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser for vandmiljøet. Jeg er oprigtig glad for, at Folketinget i dag har truffet en beslutning om at stoppe dumpningen af forurenet slam. Det er et vigtigt første skridt det arbejde, vi syv kommuner arbejder sammen om – nemlig at passe på vores allesammens vand- og havmiljø', siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke.

Fra Henning Urban, borgmester i Stevns Kommune, lyder det:

'Fornuften har endelig sejret. Havmiljøet i Køge Bugt er i forvejen udfordret, så jeg kan kun være enig i, at der ikke skal dumpes så store mængder slam i Køge Bugt. Vi skal i stedet bruge vores kræfter på at se fremad, og hvordan vi forbedrer havmiljøet af hensyn til de mange borgere, dyr og planter, som har glæde af Køge Bugt.

Kommunealliancen kommer fortsat til at arbejde for at passe bedst muligt på vandmiljøet:

'Det er vigtigt, at havmiljøet i Køge Bugt bliver bedre, og at der fremadrettet er en samlet miljøvurdering af de projekter, som påvirker Køge Bugt. Det drejer sig for eksempel om spildevandsudledning fra København og omegnskommuner og håndtering af spildevand fra alle Biofos-kommuner. Vi har en forpligtelse til at værne om miljøet, ikke kun på land, men også i havet', siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune.

Fakta om kommunealliancen

I januar 2022 indledtes et kommunalt samarbejde med borgmestrene i front, mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Anledningen var planlægningen af en række store projekter i Køge Bugt, der har skabt bekymring blandt kommunerne. Der findes ikke en samlet miljøvurdering af projekterne, hvilket betyder, at ingen har et samlet overblik over hvilke konsekvenser de mange projekter samlet set har fx for vandmiljøet, dyrelivet og badevandet i Køge Bugt, der allerede i dag er under pres.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester