100 millioner til bedre bredbånd

Publiceret 21-06-2022

Søg tilskud fra Bredbåndpuljen 2022. Stevns Kommune støtter arbejdet med at få bedre internet i Stevns.

Ansøgningsrunden til Bredbåndpuljen 2022 er åben. I år er der afsat 100 mio. kr. til puljen, og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastuktur, SDFI, afvikler i den kommende tid en række informationsmøder rundt om i landet.

Den 27. juni kommer styrelsen til Haslev og fortæller, hvad du gør, hvis du vil søge om bedre bredbånd.

Gå sammen lokalt

De fleste steder skal man slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud fra bredbåndspuljen. På SDFI’s hjemmeside kan man se på et kort, hvem der skal gå sammen og hvem der kan søge selv.

Jakob Splidsboel, erhvervs- og udviklingskonsulent

’I år har nogle særligt udvalgte adresser mulighed for at søge på egen hånd,' uddyber Jakob Splidsboel.

Stevns Kommune hjælper

Alle ansøgninger vurderes ud fra et pointsystem, hvor det enkelte projekt får point ud fra en række kriterier. De projekter med flest point kommer forrest i køen til pengene fra puljen.

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 2.000 kr. pr. adresse. Derudover har Stevns Kommune igen i år afsat penge, som vi fordeler blandt ansøgerne fra Stevns, for at øge mulighederne for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Beløbet fra Stevns afhænger af, hvor mange, der søger, her i Stevns.

Skriv til udvikling@stevns.dk, hvis du har et forslag til et bredbåndsprojekt, du ønsker hjælp til at komme i gang med. Der er frist for at søge den 19. september 2022.

Informationsmøder og vejledning

Kom til informationsmøde og hør, hvordan du søger, den 27. juni i Haslev, hvor styrelsen kommer forbi og fortæller om processen. Du melder dig til mødet via SDFI’s hjemmeside: Sdfi.dk/bredbaandspulje

Du kan også læse om Bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen på hjemmesiden.

I 2021 var der ét projekt med i alt 51 adresser, som fik støtte til bedre bredbånd her i Stevns.

Fakta

Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2022, heraf 20 mio. kr. til en særlig ordning for enkeltstående adresser. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.

Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet, skal give mindst 4.000 kr. pr. deltagende adresse.

De adresser, som er omfattet af den særlige ordning for enkeltstående adresser, kan søge om tilskud uden at slå sig sammen med andre. De pågældende adresser får information via Digital Post om, hvordan de kan søge under den særlige ordning. Der gælder de samme krav om egenbetaling og medfinansiering fra bredbåndsudbyderen som i den almindelige ordning.

Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbånds-dækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.

Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra Bredbåndspuljen 2022, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 300 Mbit/s download og 100 Mbit/s upload.

P.t. er der registreret cirka 40.000 tilskudsberettigede adresser. Heraf er der cirka 2.400 adresser, der kan søge under den særlige ordning for enkeltstående adresser. Du kan se, om en adresse er tilskudsberettiget på: Bredbaandspulje.sdfi.dk

Yderligere information om Bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen kan ses på SDFI’s hjemmeside: sdfi.dk/bredbaandspulje

 

Jakob Lykke Splidsboel
S:Erhvervs- & Udviklingskonsulent