Flere udpegninger til bestyrelser, råd, nævn mv.

Publiceret 21-01-2022

Årets første møde i kommunalbestyrelsen bød på yderligere en række udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd, nævn mv.

Se de forudgående udpegninger her

Blandt de nye udpegninger er:

Handicaprådet

Morten Kasper (suppleant er Steen S. Hansen)
Rasmus Englund (suppleant er Anette Mortensen)
Julie Hoff Sørensen (suppleant er Mikkel Lundemann Rasmussen)

Herudover er centerchef Dorthe Holmboe, Sundhed & Omsorg, udpeget som medlem af Handicaprå-det.

Fra de lokale interesseorganisationer er udpeget:

Ole Gjermandsen, Dansk Blindesamfund,
Arne Nilsson og Inge Lise Pedersen, Danske Handicaporganisationer,
John Dalsgaard Jensen, Gigtforeningen

Suppleanter er Lis Gjermandsen, Høreforeningen samt Jane Madsen, Hjerneskadeforeningen.

Ernst R. og Karen Marie Andersen Legat

Økonomiudvalget udgør fondsbestyrelsen

FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse

Bjarne Nielsen

Boligselskabet Lejerbos bestyrelse
Mogens Hansen (suppleant er Steen S. Hansen)

Vallø Ældreboligselskabs bestyrelse

Helen Sørensen (suppleant er Henning Urban Dam Nielsen)

Verdensarvsrådet

Henning Urban Dam Nielsen, borgmester
Bjarne Nielsen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Teknik

Ifølge forvaltningsplanen for Stevns Klint som UNESCO Verdensarv er borgmesteren og de to ud-valgsformænd givne som medlemmer af verdensarvsrådet.

Skolernes valgbestyrelse

Anette Mortensen, Strøbyskolen
Morten Kasper, Store Heddinge Skole
Emil Larsen, Hotherskolen

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester