Stevns.dk i nyt design leverer moderne digital service for alle stevnsborgere

Publiceret 03-02-2022

Den nye version af Stevns Kommunes hjemmeside skal sikre stevnsboerne effektiv borgerservice.

Nem selvbetjening, godt indblik i den politiske proces, digital sikkerhed og adgang for alle. Det er målet med Stevns Kommunes nye hjemmeside, som gik i luften den 1. februar 2022.

’Stevns Kommunes hjemmeside er et meget vigtigt led i den service, vi er sat i verden for at levere til borgerne’, udtaler Henrik Nielsen, kommunaldirektør i Stevns Kommune.

’Vores nye hjemmeside skal sikre, at alle har adgang til vores services og mulighed for at få indsigt i og medindflydelse på den demokratiske proces’, fortæller Henrik Nielsen.

For alle stevnsboer

Det nye Stevns.dk tager et vigtigt skridt mod øget inklusion af de stevnsborgere, som har brug for hjælp med at tilgå digitale værktøjer på grund af funktionsnedsættelse. Digitaliseringsstyrelsen anslår, at op mod 30 procent af danskerne i alderen 16-64 år har brug for hjælp til at benytte digitale værktøjer. Derfor er den nye hjemmeside blandt andet bygget til skærmlæsere.

’De digitale løsninger har gjort det lettere hurtigt at få viden og hjælp hos det offentlige, men i takt med at vores hverdag er blevet mere digital, er det samtidig afgørende, at myndighederne sikrer, at alle borgere har mulighed for at bruge hjemmesider, digital selvbetjening, osv.’, forklarer Maibrit Dessau, som er projektleder på udviklingen af Stevns Kommunes hjemmeside.

’Derfor udvikler og driver vi det nye Stevns.dk med et kæmpe fokus på, at teknologien og indholdet skal kunne bruges af alle borgere. Hjemmesiden er bl.a. bygget til skærmlæsere og med høje kontraster mellem tekst- og baggrundsfarver’, uddyber projektlederen.

Understøtter fællesskaberne i Stevns

En vigtig del af kommunens service er at understøtte de mange fællesskaber, som borgerne i kommunen har med hinanden. Derfor har den nye hjemmeside også fået et helt nyt område, som skal gøre det nemmere at drive forening og få overblik over, hvad kommunen tilbyder den stevnske familie:

’Det er en hjemmeside, der understøtter borgere, som danner fællesskaber i foreninger, går på opdagelse i vores smukke natur eller deltager i nærdemokratiet,’ udtaler Henrik Nielsen.

Det nye område hedder Oplev Stevns. Du finder det på forsiden af Stevns.dk.

Forbedres løbende

’Vi arbejder løbende på at forbedre hjemmesiden, så vi håber også, at de borgere, som finder fejl eller har forslag til ændringer vil fortælle os om det, så vi kan gøre hjemmesiden endnu bedre’, afslutter Maibrit Dessau.

Hvis du har gode idéer til, hvordan det nye Stevns.dk kan blive endnu bedre, så send dem til os på: https://stevns.dk/om-kommunen/om-hjemmesiden

Henrik Nielsen
S:Kommunaldirektør
Maibrit Dessau
S:Projektleder på Stevns.dk