Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune udtrykker forargelse over krigshandlingerne i Ukraine

Publiceret 28-02-2022

En enig Kommunalbestyrelse i Stevns Kommune udtrykker hermed sin forargelse over de aktuelle krigshandlinger i Ukraine. Samtidig tilkendegiver vi, at vi fra kommunens side er klar til aktivt at bidrage til at løse de opgaver, der må følge i kølvandet på krigshandlingerne i Ukraine.

Fra Stevns Kommunes side tager vi kontakt til de statslige myndigheder for at drøfte mulighederne for at bidrage til at tage imod flygtninge fra krigen, som måtte søge tilflugt i Danmark. Konkret er vi indstillet på at stille ledig kapacitet på Mandehoved til rådighed for de statslige myndigheder, hvis der skulle være behov for det. Herudover iværksætter vi tiltag, der sikrer, at vi i videst muligt omfang undgår at investere i russiske aktiviteter, eksempelvis i form af vores kapitalforvaltning samt indkøb af varer og tjenesteydelser.

Vi følger løbende med i udviklingen i Ukraine og er parat til at håndtere de situationer, som krigen måtte medføre. Afslutningsvis vil vi udtrykke vores største medfølelse med det ukrainske folk og alle andre, som mærker konsekvenserne af de aktuelle krigshandlinger i Ukraine.