Stevns Kommune søger deltagere til nyt opgaveudvalg

Publiceret 01-12-2022

For nylig besluttede kommunalbestyrelsen at nedsætte et midlertidigt opgaveudvalg med det formål at understøtte den grønne omstilling med mere bæredygtige boliger. De politiske udpegninger er på plads, så nu skal vi finde fem borgere med lyst til at være med.

Et af de områder, hvor vi alle kan rykke hurtigt på den grønne omstilling, er i vores egne hjem. Derfor har vi nedsat et opgaveudvalg, som skal arbejde målrettet med mere bæredygtige måder at bo og leve på her i Stevns. Vi er alle nødt til at bidrage til at bremse klimaforandringerne – og jeg ser meget frem til at få udvalgets anbefalinger.
-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Få indflydelse på arbejdet

Fra kommunalbestyrelsen er Line Krogh Lay valgt til udvalgtformandformand og Morten Kasper og Julie Hoff Sørensen er udpeget til udvalget. Nu fortsætter arbejdet med at besætte udvalgets fem ’civile’ poster.

’Vi glæder os meget til at se alle de gode ansøgninger om at være med i udvalget, for vi mangler nogle at sparre med om en utrolig vigtig og meget meningsfuld sag’, udtaler Line Krogh Lay, kommende formand i Udvalget for bæredygtige boliger og fortsætter:

’Deltagerne får indflydelse på, hvordan vi tackler klimakrisen og bliver mindre klimabelastende. Der er rig mulighed i udvalget for at medvirke til at tegne retningen og opstille løsningsmodeller i forhold til at fremtidssikre vores boligmasse i Stevns Kommune og bidrage til at finde løsninger for de borgere, som fx ikke kan få fjernvarmeløsninger.’

Udvælgelseskriterier

Stevns Kommune vægter tre kriterier blandt ansøgerne:

  • Din personlige eller faglige interesse for området
  • Din viden om f.eks. håndværk, energieffektivitet, bæredygtighed, bygningskonstruktion, energiforsyning mv.
  • Din tilknytning til en grundejerforening, landsbylaug, borgerforening, lokal virksomhed eller lignende

Alle er velkomne til at søge. Vi lægger vægt på geografisk dækning af Stevns samt diversitet i alder, køn, beskæftigelse mv.

Hvad skal udvalget arbejde med?

Udvalget for bæredygtige boliger arbejder med følgende tiltag:

  • Formidle data om Stevnsforhold; herunder beregninger på omstilling til bæredygtige energi- og varmeløsninger.
  • Formidle, beskrive og eksemplificere løsningsmodeller, der gør det let og enkelt for den enkelte boligejer at omstille sin bolig eller, i samarbejde med flere boligejere, at etablere fælles bæredygtige energi- og varmeløsninger.
  • Udpege mulige finansieringsløsninger, der skal være med til at understøtte løsningerne for den enkelte boligejer.
  • Understøtte og synliggøre det lokale erhvervslivs arbejde med den grønne opstilling.
  • Bidrage med inspiration til andre initiativer, der kan understørre en bæredygtige omstilling i de private hjem som f.eks. madlavning, genbrug og reparation af f.eks. ødelagt elektronik

Send en ansøgning

Send din ansøgning sammen med nogle få ord om dig selv og lidt om, hvorfor du gerne vil være med til: bernie@stevns.dk

Læs mere om Udvalget for bæredygtige boliger her

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Line Krogh Lay