Stevns har fået en ambitiøs plan for fremtidens fælles varmeløsninger

Publiceret 16-12-2022

Varmeplanen fastlægger, hvilke områder, der forventes at få fælles fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen har godkendt Stevns Strategiske Varmeplan, som skal give adgang til grøn og prisvenlig varme i Stevns.

Ifølge planen vil kommunen arbejde for at få fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede. Mindre bysamfund bliver samtidig støttet i at lave deres egne mindre fælles varmeløsninger.

Varme er et vigtigt emne – også for stevnsborgerne

Vinterkulde og voldsomme varmepriser er blevet hverdag for stevnsborgerne – og det bekymrer naturligvis mange.

Rigtig mange stevnsborgere er optagede af, hvordan vi varmer vores hjem op. Derfor er varmeplanen et meget vigtigt skridt til at fremtidssikre vores varmeforsyning her i Stevns. Det er et stort projekt, som tager tid og vi arbejder på højtryk for at levere den bedste løsning så hurtigt, som muligt.
-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Allerede i efteråret var opmærksomheden for varme stor. Stevns Kommune inviterede til infomøder om varmeplanen og mere end 1000 deltog i ét af de to møder eller via streamingen på kommunens Facebook. Inden jul vil alle ejendomsejere få et brev om, hvad deres muligheder er.

Stevns Kommune har sat fuld blus på varmeplanlægningen, og med vedtagelsen af varmeplanen er der sat en klar retning for arbejdet i de kommende år.

Sådan laver vi fjernvarme

Planen for fjernvarme løber over de kommende år:

  • I løbet af 2023. Etablering af lokalt koordinationsforum
  • Ultimo 2023. Projektforslag for fjernvarme i Hårlev, Store Heddieng og Strøby Egede er godkendt og det nye kommunale fjernvarmeselskab er stiftet
  • I 2023, 2024 og 2025. Fjernvarmeselskabet laver EU-udbud, fastlægger leveringsbetingelser, indgår kontrakter og begynder den første udrulning. Kommunen træffer afgørelser om lokalplaner samt øvrige nødvendige godkendelser og tilladelser
  • I løbet af 2026. Udrulningen af fjernvarmen er startet i alle tre byområder
  • Ultimo 2028. Fjernvarmen er udrullet i alle tre byområder.

’Vi skal bruge de kommende år på at omsætte varmeplanen til virkelig varme i de stevnske stuer,’ udtaler Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik og uddyber: ’Der er mange ender, som skal mødes, for at få så stort et projekt til at lykkes. Varmebehov og muligheder for at udnytte lokal overskudsvarme skal opgøres, den optimale sammensætning af varmeproduktionen og placering af varmecentral skal fastlægges og hele projektet skal i EU-udbud – og så er det helt afgørende, at der er tilslutning til projektet blandt stevnsborgerne.’

Fakta om varme i Stevns

Opvarmningen udgør 2/3 af energiforbruget i de stevnske husholdninger.

Ifølge BBR er 41% af de stevnske boliger opvarmet med gas og 17% har oliefyr.

De resterende varmekilder i Stevns er:

  • Elpaneler (11%)
  • Varmepumper (22%)
  • Fast brændsel (8%)
  • Halm (cirka 1%)

Især i Store Heddinge og Hårlev ligger der desuden mange kommunale bygninger, der, som store og sikre kunder, vil kunne udgøre et vigtigt bidrag ift. at sikre, at den samlede efterspørgsel på kollektiv varmeforsyning i hver af byerne er tilstrækkelig høj til, at den kollektive løsning er rentabel.

I Stevns Kommune ønsker vi at være klimaneutrale i 2050. Undervejs mod dette mål har vi fået en bunden opgave: Fra 2035 skal der ikke længere være boliger, som opvarmes af gasfyr, og vi skal allerede i dag øge indsatsen for at give adgang til grøn og prisvenlig varme.

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik