Børn og unge på Stevns skal have røg- og snusfrie rammer i idrætslivet

Publiceret 08-12-2022

Ifølge Kræftens Bekæmpelse begynder 40 børn og unge hver dag at ryge i Danmark, og samtidig er de unges brug af nikotinposer stærkt stigende. Flere lokale foreninger på Stevns står derfor nu sammen om at skabe sundere rammer for de idrætsaktive børn og unge, så de ikke møder røg og tobak foran indgangen til hallen eller på sidelinjen til fodboldkampen.

Stevns Kommune har indgået et partnerskab med DGI om et sundere idrætsliv for børn og unge, hvor de ikke skal møde røg, tobak eller nikotinposer (snus), når de færdes i foreningslivet og på idrætsanlæg.

Partnerskabet har en fælles målsætning om at skabe et røg-, tobak- og nikotinfrit idrætsliv på udvalgte idrætsanlæg på Stevns. Det har udmøntet sig i et tæt samarbejde med en lang række foreninger fra Strøby Idrætscenter, Hårlevhallen, Stevnshallen, Stevnsbadet til Sydstevns hallen.

Foreningerne på de forskellige idrætsanlæg har siden i sommer samarbejdet med DGI og Stevns Kommune om at få udarbejdet en lokal røgpolitik eller anlægsorden, der gælder for de anlæg, haller og udearealer, hvor de holder til.

Det handler ikke om, at folk ikke må ryge, men om at skærme børn og unge, så de ikke møder røg og snus, når de går til sport.

Ved Hårlevhallen har de besluttet at lave et rygeområde væk fra indgangen, hvor der indtil nu har stået et askebæger lige ved indgangen til hallen, som ubevidst opfordrede folk til at ryge lige der.

Morten Andersen fra STG Vallø udtaler: 'Vi synes selvfølgelig, at det giver mening at fjerne askebægret ved indgangen, så der ikke ryges lige der, hvor børn og unge går til og fra idræt'.

Opfordring til at tage hensyn

Indsatsen er som nævnt ikke en rygestopkampagne, men en ”henstillingskampagne”, der skal sætte fokus på at ændre folks vaner og adfærd omkring børn og unge i idrætslivet. Christian Jensen fra Hårlev gymnastikforening udtaler: 'I det mindste kan vi alle bidrage med lidt mere hensyntagen til hinanden og omtanke og ved bare at ændre vore vaner i dagligdagen en lille smule'.

I løbet af sensommeren har børn, trænere og frivillige bestyrelsesmedlemmer fra flere af foreningerne valgt at stille op til en kampagnefilm, der via venlige henstillinger: ”Tak, fordi du ikke ryger ved vores anlæg” opfordrer folk til ikke at ryge eller tage snus ved anlæggene.

Kampagnefilmen bliver lanceret i uge 49 via foreningernes egne hjemmesider og Sociale medier.

Både Stevns Kommune, DGI og foreningerne håber selvfølgelig, at der ikke kun vil være fokus på at få fjernet røg og snus fra idrætslivet i uge 49, men at det bliver startskuddet til, at endnu flere vil vise hensyn og bakke op om sunde rammer for børn og unge i idrætslivet fremover.