Forældre skaber utryghed på skolevejen

Publiceret 04-08-2022

Når børnene skal i skole om morgenen, er antallet af biler omkring skolen, for høj fart og manglende hensyn nogle af de ting, som skaber utryghed. Opfordring til forældrene skal ændre adfærden.

Pressefoto: Rådet for Sikker Trafik

Mange kender sikkert fornemmelsen af at være kommet fem minutter for sent ud ad døren, så i stedet for cyklen, ryger ungerne på bagsædet af bilen med retning mod skolen. Herefter skal ungerne læsses af, inden man selv skal skynde sig på arbejde.

Faktisk er det hele 4 ud af 10 forældre, som har oplevet andre forældre, som netop har afleveret børn i skole, der har kørt for stærkt omkring skolen. Det viser en undersøgelse blandt 1.860 forældre til skoleelever, som i 2021 blev gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Den slags fortravlet adfærd giver desværre nogle negative effekter på skolevejen. For mange biler, for høj fart og manglende hensyn er de faktorer, som gør forældrene utrygge. Når forældrene er utrygge, giver det dem mindre lyst til at lade deres børn cykle eller gå i skole selv, og så bliver problemet selvforstærkende.

I kampagnen ’Børn på vej’ opfordrer Stevns Kommune i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik nu forældre til, at de tager sig lidt bedre tid omkring skolen, hvis de kører børnene i bil.

På mandag er det første dag i skole efter en god, lang sommerferie, og det giver travlhed foran skolerne. Vi forsøger fra kommunens side at indrette adgangsforholdene ved vores skoler, så de i videst muligt omfang giver gode forhold for de forældre, som har behov for at aflevere og hente deres børn i bil, men vi har brug for hjælp, så alle kommer sikkert frem. Lad derfor bilen stå, hvis det kan lade sig gøre. Det giver mindre trængsel ved skolen. Kører du i bil, så tag hjemmefra i god tid.
Christian Sørensen, centerchef for Børn & Læring i Stevns Kommune.

Kampagnen 'Børn på vej' skal blandt andet minde trafikanter om at sænke farten, være opmærksomme og vise ekstra hensyn til de mange skolebørn, der færdes på skolevejene.

Hent pressefoto i høj opløsning

Flere børn skal op på cyklen

Det allerbedste, man som forældre kan gøre, er at gøre børnene klar til selv at cykle eller gå i skole. På den måde lærer børnene selv at færdes i trafikken, og samtidig bliver biltrængslen omkring klokken otte ved skolen formindsket.

Der kan i egne af landet være store skoledistrikter, som giver nogle børn langt i skole. Det betyder, at der naturligvis altid vil være børn, som af praktiske årsager bliver kørt til skole i bil.

På landsplan cykler eller går 50 procent af skolebørnene dog i trafikken uden følge af en voksen, viser en undersøgelse foretaget af Epinion i 2021 for Rådet for Sikker Trafik. Kan vi få flere børn til at gå eller cykle, er der meget vundet ved det.

Vi vil rigtigt gerne have flere børn til at blive selvtransporterende til og fra skole. Jo flere børn, der skifter bagsædet i bilen ud med sadlen på en cykel, jo mindre bliver problemerne med trængsel og utryghed på skolevejen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er klar til turen i skole alene, så kan I øve ruten i weekenden, hvor der typisk er knap så meget trafik', siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Kampagnens formål

Kampagnen 'Børn på vej' skal minde trafikanter om at sænke farten, være opmærksomme og vise ekstra hensyn til de mange skolebørn, der færdes på skolevejene.

Kampagnen henvender sig samtidig til skolerne og motiverer bl.a. med kampagnemateriale til at varetage den obligatoriske trafikundervisning, som lærer eleverne at være sikre i trafikken.

Sidst men ikke mindst opfordrer kampagnen forældre til at træne og tale trafik med deres børn, så de lærer selv at gå eller cykle til skole og træffe sikre valg i trafikken.

Resultater i Tryghedsundersøgelsen:

Spørgsmål stillet til 985 forældre til skolebørn:
Hvor tryg eller utryg er du ved at lade dit barn gå og/eller cykle alene til skole (dvs. uden følge af en voksen)?

Fordelt på region svarede følgende, at de var trygge ved at lade deres barn gå eller cykle i skole.

  • Nordjylland: 87 procent
  • Midtjylland: 87 procent
  • Syddanmark: 84 procent
  • Hovedstaden: 82 procent
  • Sjælland: 84 procent

Spørgsmål stillet til 1.860 forældre til skolebørn:
Har du – inden for det seneste år – oplevet, at andre forældre, der afleverer deres børn i skole, har gjort følgende, når de skulle videre fra skolen?

  • Kørt for stærkt i bil: 39 procent
  • Været optaget af deres mobil, og derfor ikke set sig ordentligt for: 34 procent
  • Cyklet på fortovet: 25 procent
  • Gået over vejen uden at se sig ordentligt for: 25 procent

Tryghedsundersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i alderen 5-16 år, som går i folke-, fri- eller privatskole (skolebørn).

Der er indsamlet i alt 2.042 webbaserede interviews. Dataindsamlingen er gennemført i april og maj 2021 af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

Christian Sørensen
S:Centerchef
O:Børn & Læring
Rosa Nissen
S:Specialkonsulent
O:Rådet for Sikker Trafik
Jeppe Gudmandsen
S:Pressekonsulent
O:Rådet for Sikker Trafik