Tilfredshed med Stevns Kommunes regnskab for 2021

Publiceret 29-04-2022

Torsdag den 28. april 2022 blev regnskabet fremlagt for kommunalbestyrelsen, som godkendte det til overgivelse til revisionen.

Der var stor tilfredshed, da Stevns Kommunes regnskab for 2021 blev sendt til revision.

Regnskabet for 2021 er på alle måder tilfredsstillende og et udtryk for politisk ansvarlighed og god økonomistyring. Regnskabet giver os et godt afsæt for arbejdet med de kommende års budgetter.

- Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Regnskabet viser et overskud på den strukturelle balance, omtrent som budgetteret, på knap 51 mio. kroner i 2021. Derudover har Stevns Kommune haft markant lavere driftsudgifter end det korrigerede budget fordelt på flere områder.

Covid-19 koster

Ikke overraskende afspejler regnskabet for 2021 blandt andet Covid-19 pandemiens indflydelse på det danske samfund. Konkret har Stevns Kommune afholdt betydelige udgifter i 2021 til Covid-19-foranstaltninger på eksempelvis børne- og ældreområdet.

”2021 blev desværre endnu et corona-år med omkostninger – ikke mindst personlige omkostninger for de mange danskere, der blev berørt af pandemien. Derfor ses pandemiens økonomiske omkostninger naturligvis også i regnskabet, hvor kommunens medarbejdere har knoklet benhårdt i den helt ekstraordinære situation, som pandemien er. Kommunen er blevet kompensereret af staten for de ekstra udgifter, men de ekstra aktiviteter og omkostninger kan ses i tallene,” forklarer kommunaldirektør Henrik Nielsen.

”Derfor glæder jeg mig også over, at vi – trods de særlige udfordringer – ser et regnskab, som afspejler en kompetent og ansvarsfuld økonomistyring, hvor midlerne bruges der, hvor der er mest brug for dem,” konkluderer kommunaldirektøren.

I mål med anlægsprojekterne

Også på anlægsområdet viser regnskabet, at der er brugt et markant beløb i 2021, hvor Stevns Kommune indhentede en del af efterslæbet på anlægsprojekter, så den samlede liste over politisk besluttede anlæg nu er blevet markant mindre.

Blandt de anlægsprojekter, som kom i mål i 2021 finder man den ny Stevnshal i Store Heddinge, ligesom der også er gennemført flere større renoveringer på skoleområdet.

Henrik Nielsen
S:Kommunaldirektør