Stevns’ borgmester håber på øget åbenhed

Publiceret 08-04-2022

I går var transportministeren i samråd om håndteringen af den svenske miljøministers henvendelse omkring problemstillingerne med dumpning af slam i Køge Bugt.

I den forbindelse udtaler Stevns’ borgmester, Henning Urban Dam Nielsen:

I Stevns deler vi den svenske miljøministers bekymringer omkring den store mængde af slam, som skal dumpes i Køge Bugt. Det vil naturligvis gå ud over det dyre- og planteliv, der i dag findes i bugten, når man dumper en så stor mængde jord ned over dem. Men det vil formentlig ikke kun få konsekvenser for Køge Bugt isoleret. Jeg er skeptisk over for By & Havns antagelse om, at jord ligger stille på havbunden, når det dumpes. Undersøgelser af havstrømmene tegner nemlig et andet billede, og derfor vil der, som den svenske minister påpeger, også være sandsynlighed for, at det vil sprede sig.

Derudover finder jeg det problematisk, at der ikke eksisterer en større åbenhed omkring processerne hos myndighederne. Det gælder ikke kun i forbindelse med den svenske henvendelse, men også i forhold til at give os berørte kommuner indsigt i undersøgelser, viden og ikke mindst beslutningsprocesserne. Det vil jeg derfor meget gerne opfordre ministeren til at gøre fremadrettet – både i forhold til ministerens forslag til alternative løsninger til dumping, men også i forhold til de kommende processer omkring håndteringen af spildevand, som muligvis også skal udledes i Køge Bugt, og ikke mindst planerne om etablering af yderligere 9 øer (Holmene), som også påvirker området.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester