Steen S. Hansen tager orlov

Publiceret 28-04-2022

Steen S. Hansen (A) har af helbredsmæssige årsager søgt – og fået bevilget – orlov fra sit ombud i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Det blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde her til aften.

Steen S. Hansen er formand for Udvalget for Social og Sundhed og har desuden sæde i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Herudover sidder Steen S. Hansen i Movias Repræsentantskab samt i bestyrelsen for Stevns Udsatteråd.

Steen S. Hansens stedfortræder i kommunalbestyrelsen og begge udvalg bliver Helen Sørensen, som er Socialdemokratiets 1.-suppleant til kommunalbestyrelsen. Helen Sørensen sad i kommunalbestyrelsen i den sidste periode.

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget konstituerer sig med ny formand på det førstkommende møde den 4. maj 2022.

Movias repræsentantskab

Bjarne Nielsen (V) er valgt som stedfortræder, og han overtager pladsen i orlovsperioden.

Bestyrelsen for Udsatterådet

Det er Udvalget for Social og Sundhed, som udpeger medlemmet af bestyrelsen. Det sker på det førstkommende møde den 4. maj 2022.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester