Kodeks for Stevns’ kommunalbestyrelse

Publiceret 28-04-2022

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har godkendt et kodeks for det gode, lokalpolitiske samarbejde.

Kodekset lyder:

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune ønsker med et kodeks for Kommunalbestyrelsen at sikre et godt, positivt og konstruktivt arbejdsgrundlag for det lokalpolitiske arbejde.

Et grundlæggende vilkår i Kommunalbestyrelsen er, at vi skal være ærlige og troværdige i samarbejdet, og at vi samarbejder ud fra en accept af den professionelle politiske kultur, hvor der er plads til politiske uenigheder, med respekt og nysgerrighed for både flertallets og mindretallets rettigheder.

Samarbejdet internt i Kommunalbestyrelsen

 • Vi prioriterer at skabe rum og plads til politik og politikudvikling til gavn for Stevns Kommune, dvs. også i forhold til langsigtede bæredygtige løsninger.
 • Vi søger indflydelsen og er kompromissøgende for at træffe beslutninger med det bredeste grundlag – og med fokus på det fælles bedste.
 • Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger.
 • Vi har alle et ansvar for afvikling af det gode møde, herunder ved rettidigt fremmøde, mødefor-beredelse og med respekt for den afsatte tidsramme for møderne.
 • Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted.
 • Vi accepterer ingen former for krænkende adfærd i vores samarbejde. Oplever man krænkende adfærd, opfordrer vi til, at man henvender sig til borgmesteren eller kommunaldirektøren.

Samarbejdet med forvaltningen

 • Vi har ansvaret for, at Stevns Kommune er en god arbejdsplads.
 • Samarbejdet mellem Kommunalbestyrelsen og forvaltningen er vigtigt og præget af gensidig tillid og åbenhed. Vi forventer i den forbindelse en god og kvalificeret service fra forvaltningen. Det gælder både i forhold til sagsforberedelse og rådgivning, men også da forvaltningen er ansvarlig for at udmønte de politiske beslutninger.
 • Vi forventer, at forvaltningen skaber sammenhænge i tværfaglige sager samt bidrager til at skabe rum for politiske drøftelser på tværs af eksempelvis udvalgsområder.
 • Vi delegerer generelt sager til administrationen, der ikke kræver politisk beslutning eller politisk involvering.
 • Vi modtager kvalificerede sagsfremstillinger i korrekt tid inden møderne. Sagsfremstillingerne er præcise og fyldestgørende og med beskrevne konsekvenser.
 • Vi forventer, at forvaltningen er bevidst om tydelig kommunikation i både skrift og tale såvel internt som eksternt, dvs. også overfor for kommunens borgere i den direkte kommunikation, på de sociale medier m.fl.

Særligt om borgerne

 • Vi repræsenterer alle borgere og områder i kommunen.
 • Vi arbejder løsningsorienteret ud fra det, der er til gavn for fællesskabet i Stevns.
 • Vi har det politiske lederskab i Stevns Kommune, og vil udvikle dette i vort lokale demokrati.
 • Vi er bevidste om at inddrage borgerne i udvikling af lokalsamfundet – både det nære og det større fællesskab.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester