Stevns Kommune får whistleblowerordning

Publiceret 26-11-2021

Kommunalbestyrelsen godkendte i går aftes en politik om kommunens nye whistleblowerordning, som skal gøre det trygt og sikkert for bl.a. ansatte at indberette om alvorlige uregelmæssigheder i kommunen.

Whistleblowerordningen er tilgængelig fra den 17. december, hvor lov om beskyttelse af whistleblowere træder i kraft. Med ordningen etablerer Stevns Kommune en organisatorisk whistleblowerenhed, som har en særlig tavshedspligt om indholdet i eventuelle indberetninger.  

’Det er et supplement til den daglige tillidsbaserede dialog, og jeg håber naturligvis, at vi ikke får brug for whistleblowerordningen. Skulle det alligevel være tilfældet, så håber jeg, at man vil dele den viden man har, så vi kan få rettet op på tingene’, udtaler Anette Mortensen, Stevns Kommunes borgmester. 

Hun tilføjer:  

’Hensigten med whistleblowerordningen er at gøre det mere trygt og sikkert for kommunens ansatte og samarbejdspartnere at indberette mistænkelige forhold. Hvis du indberetter til ordningen, er du beskyttet imod repressalier, og du har mulighed for at indberette anonymt. Det skal ses som et alternativ, hvis man ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, og det skal bidrage til, at man har det godt med at gå på arbejde og udføre opgaver for Stevns Kommune’.

Hvem kan anvende whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan benyttes af kommunens ansatte, samarbejdspartnere, lønnede og ulønnede praktikanter, frivillige, leverandører og tidligere ansatte, samt personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt.

Stevns Kommunes Borgerrådgiver

Som borger har du mulighed for at kontakte kommunens borgerrådgiver, hvis du har behov for råd og vejledning om f.eks. klagemuligheder, regler for sagsbehandling eller lignende. Borgerrådgiveren kan f.eks. hjælpe dig, hvis du har svært ved at navigere i det kommunale system eller har en sag, der ikke er gået som forventet. 

Læs mere om kommunens borgerrådgiver 

Fakta om whistleblowerordning: 

  • Whistleblowerordningen vil blive evalueret efter to år. 
  • Den der indberetter, kan være anonym eller ikke-anonym og er beskyttet imod repressalier. 
  • Whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt og er uafhængig af ledelsen i forvaltningen. Enheden består af kommunens borgerrådgiver og teamleder i HR.
  • Som følge af et EU-direktiv, der handler om at beskytte whistleblowere, skal samtlige kommuner have en whistleblowerordning fra den 17. december 2021. Det samme gælder for alle øvrige private og offentlige arbejdspladser, der har over 50 medarbejdere.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester