Ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Publiceret 25-11-2021

Stevns’ kommunalbestyrelse har netop godkendt en ny, sammenhængende børne- og ungepolitik for 2021-24. Politikken er et resultatet af en grundig proces med involvering af en bred vifte af interessenter.

Den sammenhængende børn- og ungepolitik udstikker den overordnede kurs for det gode børne- og ungeliv i Stevns Kommune, men sætter ikke kun kursen. Den indeholder også en lang række konkrete indsatser, som kommunen kan sætte i gang i de kommende år.

’I børne- og ungepolitikken ser vi på det hele menneske fra 0-29 år, og vi er ambitiøse på vores børn og unges vegne. De skal trives, dannes og uddannes til som voksne at forsørge sig selv. Derfor er politikken også tværfaglig og bygger oven på en række andre politikområder indenfor f.eks. sundhed, kultur, bolig og beskæftigelse’, fortæller en tilfreds borgmester Anette Mortensen og tilføjer:

’Det er et område, som ligger mig meget på sinde, og derfor glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet i den nye kommunalbestyrelse til glæde for vores børn og unge’.

Steen S. Hansen, formand for Børn, Unge og Læring supplerer.

’Jeg er utrolig godt tilfreds med det arbejde, vi lægger frem til det kommende udvalg. Arbejdet med politikken er gennemført i en tid med Corona, hvor det har været svært at mødes fysisk og tale tingene igennem, være kreative sammen osv. Nu har politikken været i høring, og det er et meget stærkt og handlingsorienteret dokument vi lægger frem’.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik har fokus på fem politiske pejlemærker:

 1. Rettidig og forebyggende indsats 
  I Stevns Kommune skal der ske en rettidig, tidlig og forebyggende indsats for både småbørn, skolebørn, unge og voksne. Vi handler på viden, og så snart vi har den viden, sætter vi ind med en passende og proportionelt rigtig indsats. I Stevns lykkes vi med at være i besiddelse af den nødvendige viden, så vi hurtigt kan sætte ind med en rettidig og tidligt forebyggende indsats.
   
 2. Stærk tværfaglighed 
  I Stevns Kommune skal der ske en stærk tværfaglig indsats. Der er behov og rum til at tænke nyt og anderledes på tværs af fagligheder. Det er en nødvendighed for at nå i mål med vores overordnede ambition. Den enkeltes faglighed skal spille sammen med de øvrige, men vil have vigepligt for den - samlet set - bedst mulige indsats.
   
 3. Mødes af ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge
  Vores børn og unge skal mødes af voksne, som er engagerede og ambitiøse på det enkelte barn og unges vegne. Mødes af voksne som opmuntrer til at være nysgerrige og ambitiøse samt med en tiltro på det enkelte barn eller unge – også når det er svært. Mødes af voksne, som understøtter den enkeltes ’empowerment’ og i at kunne tage greb om egne livsvilkår.
   
 4. Et liv i fællesskab 
  I Stevns Kommune er alle en værdifuld bidrager og del af meningsfulde fællesskaber. I Stevns er fællesskaber udtryk for langt mere end blot en accept af at kunne rumme hinanden. Her tæller relationer, og den enkelte ses som en del af en større kontekst. Alle skal med - ingen må opleve, at de står udenfor. Vi er demokratiske medborgere og møder andre med en forventning om, at mødet udvider vores perspektiv.
   
 5. Høj mental trivsel 
  I Stevns Kommune forebygger vi mistrivsel, mens vi styrker den mentale trivsel og sundhed. I Stevns er det naturligt også at tale om det, som er svært. Ingen skal stå ensomme, mens problemer vokser i tavshed. I Stevns har vores børn og unge det godt for det meste af tiden og står rustet til at klare de bump, der også er en del af livet.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester