Stevns Kommune får ny beskæftigelsesplan

Publiceret 17-12-2021

Kommunalbestyrelsen godkendte i går en beskæftigelsesplan for 2022, der bl.a. sætter ind på en virksomhedsrettet indsats og et fokus på at få flere unge til at tage en uddannelse.

'Ligesom i andre kommuner, har vores virksomheder i Stevns Kommune områder, som er svære at rekruttere til. Det gælder bl.a. indenfor bygge og anlæg, rengøring og social og sundhed. Med den nye beskæftigelsesplan sætter vi særlig fokus på at opkvalificere de ledige til mangelområderne, så de matcher virksomhedernes behov. Det handler både om at øge de lediges chancer for at komme i job og samtidig understøtte et sundt erhvervsliv, til gavn for hele kommunen’, fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.  

Mikkel Lundemann Rasmussen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, supplerer: 

’Et andet fokusområde er at få flere unge til at tage en uddannelse, så de bliver klar til et arbejdsmarked, der mere og mere efterspørger faglært arbejdskraft. Vi sætter bl.a. ind for at hjælpe de unge, som har svært ved at finde fodfæste i uddannelsesmiljøet. Kompetent vejledning og støtte fra en dygtig vejleder, sagsbehandler eller ungeguide kan være afgørende for at turde tro på sig selv og turde drømme om et godt liv’. 

Tværfagligt velfærdsprogram 

Andre tiltag i det kommende år bliver et fortsat fokus på projektet ’tværfagligt velfærdsprogram'. Det skal sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret indsats på tværs af centrenes ansvarsområder. Et af succeskriterierne er, at borgerne oplever en koordineret og samlet indsats, der bringer dem tættere på beskæftigelse eller uddannelse. 

I mødet med borgerne

Det seneste år er borgerne blevet spurgt om deres tilfredshed med jobcenteret. Det bliver et tiltag som fortsat kommer til at få fokus i 2022, og som er koblet op på det såkaldte mininistermål 1 ’Værdig sagsbehandling’. I Stevns har vi grebet dette mål an ved at spørge borgerne til deres oplevelser af Jobcentret med henblik på at kunne skabe den mest optimale sagsbehandling. 

Helt konkret har borgerne modtaget et kort spørgeskema efter hver samtale med en sagsbehandler, og derudover er der lavet interview med enkelte borgere. Begge dele har vist, at borgerne i 2021 har været meget tilfredse med den indsats og sagsbehandling, de har fået i Jobcentret. 

Fakta om beskæftigelsesplanen

Stevns Kommune skal hvert år udarbejde en ny beskæftigelsesplan for det kommende års arbejde. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål. Udover de mål, som står i beskæftigelsesplanen, udfører Stevns Kommune jævnligt målinger, som skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til målene.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Bjarne Nielsen
O:Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme