Realdaniastøtte: Verdensarv på Stevns skal være løftestang for lokal udvikling

Publiceret 22-12-2021

Stevns Kommune har netop fået tilsagn fra den filantropiske forening Realdania om støtte på 25 mio. kr. til udviklingsprojekter i verdensarvsdestinationen Stevns Klint med fokus på Boesdal Kalkbrud og Højerup.

Pyramiden i Boesdal Kalkbrud

Målet er bæredygtig turisme til gavn for lokalsamfundet.

Med støtten runder Stevns Kommune endnu en milepæl i bestræbelserne på at skabe en besøgsdestination i verdensklasse.

’Jeg er simpelt hen så glad og stolt over, at Realdania har kigget vores vej og ønsker at være en del af at udvikle Stevns Klint som besøgsdestination. Vi er lige nu godt på vej med et enestående besøgscenter, som skal være portalen ud mod hele verdensarvsområdet, og nu tager vi næste skridt, som handler om at løfte omgivelserne; f.eks. Pyramiden, de øvrige bygninger i Boesdal, stiforløb i Boesdal, Trappe i Højerup samt formidlingen generelt langs klinten’, siger borgmester Anette Mortensen.

Det samlede projekt består af flere delprojekter, med fælles fokus på:

  1. Større oplevelsesværdi – udvikling af fælles identitet, øget adgang til klinten mv.
  2. Øget kendskab – stærkere markedsføring via projektets initiativer.
  3. Levende lokalsamfund og bæredygtig turisme gennem en styrket indsats for, at verdensarven virker som løftestang for positiv udvikling i lokalsamfundet.

De geologiske lag, der har gjort Stevns Klint til UNESCO-verdensarv, skal gøres tilgængelige for alle – f.eks. ved hjælp af nye stisystemer. Den imponerende tørrelade, Pyramiden, i det gamle Boesdal Kalkbrud skal renoveres, så bygningen kan bruges til lokale aktiviteter – på den måde får bygningen nyt liv og indgår i den samlede verdensarvsfortælling.

De forskellige udviklingsprojekter indgår alle i et samlet projekt til ca. 58. mio. kr., hvoraf Stevns Kommune selv har afsat godt 11 mio. kr. Realdania er de første til at give en positiv tilbagemelding om støtte. Foreningen arbejder blandt andet med at udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig gode at bo og arbejde i. Altid ved at bygge videre på de styrker, der allerede er:

’Stevns Klint er mere end ler og fossiler. Det er vores fælles historie og kulturarv koblet med et rigt natur- og dyreliv – et helt særligt sted med stor betydning for både lokalsamfund og besøgende. Vi vil gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for fremtidens formidling af kulturarven, historien og naturen – vi ser turisme som en løftestang for lokal udvikling, og det er vigtigt med en bred tilgang til bæredygtig turisme, som tager hensyn til klima, økonomi, kultur og social sammenhæng,’ siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra Realdania.

Pressebilleder fra Boesdal Kalkbrud til fri afbenyttelse

Fakta

Stevns Klint blev optaget som UNESCO Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 mio. år siden var medvirkende til at mere end 50 % af alt liv på Jorden uddøde, også dinosaurerne.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Realdania har siden år 2000 støttet omkring 4.300 projekter med mere end 20 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.

Realdania støtter Stevns Kommune med 25 mio. kr. Det samlede budget er på i alt ca. 58 mio. kr., hvoraf Stevns Kommune altså selv finansierer godt 11 mio. kr.

Fonden Stevns Klint Besøgscenter er lige nu i gang med at bygge et besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud. Byggeriet er gjort mulig via en generøs donation på 80 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester