Du er her

Stevns Kommune får ny affaldsordning i maj 2020

Den 1. maj næste år træder vores nye affaldsordning i kraft. Det betyder, at du skal til at sortere dit affald i seks affaldstyper: plast-, metal-, glas-, papir-, mad- og restaffald.

For at sorteringen kan lade sig gøre, vil du modtage nogle nye affaldsbeholdere i løbet af marts eller april 2020.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har. Alle detaljer er endnu ikke lagt fast – derfor vil 'Spørgsmål og Svar' løbende blive opdateret.
 

værd at vide om den nye affaldsordning

Fold alle ud
 • Hvilke beholdere får jeg?

  Hvis dine restbeholdere i dag er på 140 eller 190 liter, og de tømmes hver 14. dag, eller hvis du har en restbeholder på 140 liter, som tømmes ugentligt, vil du som udgangspunkt modtage standardsættet, som består af tre todelte beholdere på 240 liter:

  • 240 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Har du en restbeholder på 190 liter, der tømmes ugentligt, vil du som udgangspunkt få en større beholder til rest- og madaffaldet på 360 liter:

  • 360 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Hver beholder har to rum, så der er ét rum til hver af de seks affaldstyper. Det ene rum udgør 60 % af beholdervolumen, det andet 40 %.

  Hvis du har været i kontakt med Affald og Genbrug og aftalt en anden beholdersammensætning, er det selvfølgelig det aftalte, du får.

  Todelte beholderes opdeling

  Opdeling

  60%

  40%

  1. Plast/metal Plast Metal
  2. Papir/glas Papir Glas
  3. Rest/mad Rest Mad
 • Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag bruger en eller flere beholdere på 660 liter?

  Hvis du har en eller flere store beholdere på 660 liter på din adresse, eller hvis du deler store beholdere med andre, vil du eller den affaldsansvarlige blive kontaktet af Affald & Genbrug inden for de næste par måneder.
  Sammen skal vi finde ud af, hvor mange beholdere du eller I skal have, og hvor de skal stå.

 • Hvilke beholdere kan jeg vælge imellem?

  Hvis du deler beholdere med andre, eller har behov for mere plads til dit affald, er der følgende beholdermuligheder:

    Rest Mad

  Rest/

  mad

  Plast Metal

  Plast/

  metal

  Papir Glas

  Papir/

  glas

  240 L X X X X X X X X X
  360 L X   X X X X X X X
  660 L X     X     X    
 • Hvad er beholdernes mål?

  Vi kender på nuværende tidspunkt ikke beholdernes præcise mål, da den endelige model ikke er blevet valgt endnu.
  Vi forventer dog, at målene maksimalt kommer til at være følgende:

  Maksimale beholdermål (i cm)

  Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
  240 110 60 75
  360 110 75 85
  660 125 130 80

   

 • Hvem leverer de nye beholdere?

  Vores nye leverandør af beholdere er PWS A/S.

  PWS leverer beholdere til mange andre kommuner, og deres beholdere er både brugervenlige, robuste og nemme at håndtere.

 • Hvornår får jeg de nye beholdere?

  Du modtager de nye beholdere i løbet af marts eller april måned - men husk, at den nye ordning først træder i kraft den 1. maj 2020.

  Derfor skal du bruge de gamle beholdere, indtil de bliver tømt sidste gang i april måned.

 • Hvad sker der med mine gamle beholdere?

  Dine gamle beholdere kan du få afhentet eller vælge at beholde.

  Afhentning

  Afhentning af dine gamle beholdere sker automatisk, når den nye ordning er trådt i kraft. I forbindelse med afhentningen skal du være opmærksom på to ting:

  1. der må ikke være noget affald i beholderne. Husk derfor ikke må putte affald i beholderne efter den sidste tømning i april 2020
  2. beholderne skal være synlige, og de generelle adgangskrav skal være opfyldt. Hvis beholderne ikke står synligt, bliver de ikke afhentet. Det samme er tilfældet, hvis adgangskravene ikke er opfyldt.

  Jeg vil beholde mine beholdere

  Hvis du vil beholde en eller begge dine gamle beholdere, skal du aktivt give os besked. I januar/februar vil du modtage et brev, som beskriver hvordan.

  Din gamle beholder kan du bruge, til lige hvad du vil. Den kan for eksempel bruges til opsamling af affald, som du skal køre på genbrugspladsen, småt haveaffald eller dyrefoder. Uanset hvad du vælger at bruge beholderen til, vil vi ikke længere tømme den. Bruger du den til haveaffald, skal affaldet håndteres, som du plejer.

 • Hvor ofte bliver beholderne tømt?

  Beholdernes tømmefrekvens er baseret på andre kommuners erfaringer. Tømmefrekvensen bliver ens for alle, og derfor vil man ikke længere kunne tilvælge ugetømning.

  Tømmefrekvenser: 
  •    Rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (ugentligt i juni-august) 
  •    Plast- og metalaffaldet tømmes hver fjerde uge
  •    Papir- og glasaffaldet tømmes hver fjerde uge

  Føler du ikke, at tømmefrekvensen passer til dine behov, kan du vælge at få nogle flere eller større beholdere.

 • Hvem henter affaldet?

  Urbaser, det tidligere RenoNorden, fortsætter som vores renovatør. De vil dog fremover komme i nye biler, som kan holde det sorterede affald adskilt.

 • Ombytning af beholdere

  Hvis det viser sig, at de nye beholdere ikke passer til dine behov, kan du altid få dem ombyttet til nogle, der passer bedre.

  De første to måneder (dvs. maj og juni 2020) af den nye ordning, vil det være gratis at bestille en ombytning. Derefter vil der igen være et ombytningsgebyr forbundet med ombytningen. 

  Størrelsen på ombytningsgebyret kender vi ikke på nuværende tidspunkt.
   

 • Nye takster for renovation

  Der er mange udgifter forbundet med opstarten af en ny affaldsordning. Derfor vil taksten stige pr. 1. maj 2020, når den nye ordning træder i kraft.

  Ny gebyrstruktur

  Med den nye affaldsordning følger der også en ny gebyrstruktur. Renovationsgebyret vil fremover bestå af en fast og en variabel del:

  • den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for plast, metal, papir og glas. Den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har
  • den variable del afhænger af, hvor mange eller hvor store beholdere du har til rest- og madaffald. Standardstørrelsen (og den mindste beholder vi har) er på 240 liter. Hvis du har en større beholder mere end 240 liter til rest- og madaffald, skal du betale et større gebyr.

  Fælles beholdere

  Deler du affaldsbeholdere med andre, skal din husstand som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

 • Hvorfor skal vi sortere?

  Affald er ikke bare affald, men en ressource, der kan genanvendes. I Danmark har vi derfor et nationalt mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, så ressourcerne ikke går til spilde. 
  Stevns Kommune støtter naturligvis det nationale mål. Den nye affaldsordning er derfor obligatorisk for alle, da vi kun kan nå målet ved en fælles indsats.

 • Hvordan får jeg plads til at sortere mit affald indenfor?

  Du bestemmer selvfølgelig selv, hvordan du vil indrette dig, så det bliver lettest muligt at sortere dit affald. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Derfor får du og din husstand leveret en lille grøn madspand og et sorteringsnet:

  • madspanden til dit madaffald er på 7,5 liter. Du kan have den stående i dit køkkenskab, på køkkenbordet, på gulvet eller et helt fjerde sted, som passer bedst til dig
  • sorteringsnettet består af fire rum til henholdsvis plast, metal, papir og glas. Nettet gør det lettere, at samle dit affald og bære det hele ud til beholderen på én gang. Du kan eksempelvis have nettet stående i køkkenskabet, på en reol eller hængende på døren eller væggen.
 • Hvordan skal jeg sortere mit affald, når den nye ordning træder i kraft?

  I løbet af efteråret vil vi have en sorteringsvejledning klar.

 • Hvilken pose skal jeg bruge til madaffaldet?

  Det er endnu ikke afgjort hvilken type pose, vi skal bruge til madaffaldet. Vi forventer, at det bliver besluttet i løbet af efteråret.

 • Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

  Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.
  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

Sidst opdateret

09.10.2019