Du er her

Stevns Kommune får ny affaldsordning i maj 2020

Den 1. maj næste år træder vores nye affaldsordning i kraft. Det betyder, at du skal til at sortere dit affald i seks affaldstyper: plast-, metal-, glas-, papir-, mad- og restaffald.

For at sorteringen kan lade sig gøre, vil du modtage nogle nye affaldsbeholdere i løbet af marts eller april 2020.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har. Alle detaljer er endnu ikke lagt fast – derfor vil 'Spørgsmål og Svar' løbende blive opdateret.
 

værd at vide om den nye affaldsordning

Fold alle ud
 • Hvilke beholdere får jeg?

  Hvis dine restbeholdere i dag er på 140 eller 190 liter, og de tømmes hver 14. dag, eller hvis du har en restbeholder på 140 liter, som tømmes ugentligt, vil du som udgangspunkt modtage standardsættet, som består af tre todelte beholdere på 240 liter:

  • 240 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Har du en restbeholder på 190 liter, der tømmes ugentligt, vil du som udgangspunkt få en større beholder til rest- og madaffaldet på 360 liter:

  • 360 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Hver beholder har to rum, så der er ét rum til hver af de seks affaldstyper. Det ene rum udgør 60 % af beholdervolumen, det andet 40 %.

  Hvis du har været i kontakt med Affald og Genbrug og aftalt en anden beholdersammensætning, er det selvfølgelig det aftalte, du får.

  Todelte beholderes opdeling

  Opdeling

  60%

  40%

  1. Plast/metal Plast Metal
  2. Papir/glas Papir Glas
  3. Rest/mad Rest Mad
 • Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag bruger en eller flere beholdere på 660 liter?

  Hvis du har en eller flere store beholdere på 660 liter på din adresse, eller hvis du deler store beholdere med andre, vil du eller den affaldsansvarlige blive kontaktet af Affald & Genbrug inden for de næste par måneder.
  Sammen skal vi finde ud af, hvor mange beholdere du eller I skal have, og hvor de skal stå.

 • Hvilke beholdere kan jeg vælge imellem?

  Hvis du deler beholdere med andre, eller har behov for mere plads til dit affald, er der følgende beholdermuligheder:

    Rest Mad

  Rest/

  mad

  Plast Metal

  Plast/

  metal

  Papir Glas

  Papir/

  glas

  240 L X X X X X X X X X
  360 L X   X X X X X X X
  660 L X     X     X    
 • Hvad er beholdernes mål?

  Vi kender på nuværende tidspunkt ikke beholdernes præcise mål, da den endelige model ikke er blevet valgt endnu.
  Vi forventer dog, at målene maksimalt kommer til at være følgende:

  Maksimale beholdermål (i cm)

  Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
  240 110 60 75
  360 110 75 85
  660 125 130 80

   

 • Hvor ofte bliver beholderne tømt?

  Beholdernes tømmefrekvens er baseret på andre kommuners erfaringer. Tømmefrekvensen bliver ens for alle, og derfor vil man ikke længere kunne tilvælge ugetømning.

  Tømmefrekvenser: 
  •    Rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (ugentligt i juni-august) 
  •    Plast- og metalaffaldet tømmes hver fjerde uge
  •    Papir- og glasaffaldet tømmes hver fjerde uge

  Føler du ikke, at tømmefrekvensen passer til dine behov, kan du vælge at få nogle flere eller større beholdere.

 • Ombytning af beholdere

  Hvis det viser sig, at de nye beholdere ikke passer til dine behov, kan du altid få dem ombyttet til nogle, der passer bedre.

  De første to måneder (dvs. maj og juni 2020) af den nye ordning, vil det være gratis at bestille en ombytning. Derefter vil der igen være et ombytningsgebyr forbundet med ombytningen. 

  Størrelsen på ombytningsgebyret kender vi ikke på nuværende tidspunkt.
   

 • Hvordan skal jeg sortere mit affald, når den nye ordning træder i kraft?

  I løbet af efteråret vil vi have en sorteringsvejledning klar.

 • Hvilken pose skal jeg bruge til madaffaldet?

  Det er endnu ikke afgjort hvilken type pose, vi skal bruge til madaffaldet. Vi forventer, at det bliver besluttet i løbet af efteråret.

 • Hvad skal jeg betale for de nye beholdere?

  Renovationsgebyret skal justeres, så det passer til den nye ordning. Vi forventer at kende de nye renovationsgebyrer senest i december 2019.


  Ny gebyrstruktur

  Renovationsgebyret vil bestå af en fast og en variabel del. 
  Den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for de genanvendelige fraktioner plast, metal, papir og glas. Størrelsen af den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har til de genanvendelige fraktioner.
  Den variable del afhænger af, hvor mange eller store beholdere du har til hhv. rest- og madaffaldet. I praksis betyder dette, at hvis du har mere end 240 liter rest/mad, som er standardstørrelsen, vil du skulle betale et større gebyr.

  Fælles beholdere

  Deler du affaldsbeholdere med andre, skal din husstand stadig som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

 • Hvorfor skal vi sortere?

  Affald er ikke bare affald, men en ressource, der kan genanvendes. I Danmark har vi derfor et nationalt mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, så ressourcerne ikke går til spilde. 
  Stevns Kommune støtter naturligvis det nationale mål. Den nye affaldsordning er derfor obligatorisk for alle, da vi kun kan nå målet ved en fælles indsats.

 • Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

  Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.
  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

Sidst opdateret

09.10.2019