Du er her

Hold af heste - Kampagne 2018 – landbrugsområdet

Kommunerne i Region Sjælland lavet en guide om miljøreglerne for dig, som har mere end 4 heste på din ejendom.

Miljøforhold

Miljøforhold på ejendomme med mere end 4 heste er reguleret af Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen handler blandt andet om krav til placering og indretning af stalde og møddinger samt til drift af ejendommen.

Med inspiration fra SEGES’ guide til ’Lov om hold af heste’ har Kommunerne i Region Sjælland udarbejdet en guide til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Guiden har til formål, at give et overblik over de miljøregler, der gælder for hesteejendomme. Den indeholder både lovtekst samt kommunernes kommentarer. SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer – et videncenter for landbrug.

Anmeldepligt

Der er pligt til at anmelde sit hestehold til den kommune, hvor ejendommen ligger. En anmeldelse skal blandt andet indeholde oplysninger om placering, indretning og drift. Det er derfor en god ide, at tage kontakt til kommunen, hvis man ønsker vejledning.

Kampagne

Alle kommuner skal hvert år lave 2 kampagner om et miljøtema eller en branche. Guiden er udarbejdet som en del af kampagnen for flere af kommunerne i Region Sjælland.

Hent materiale

Sidst opdateret

04.10.2018