Du er her

Jeg bor i kridtstenshus

Der er hjælp at hente, hvis du bor du i et kridtstenshus og gerne vil vedligeholde, istandsætte og energiforbedre din bolig.

Vi har i samarbejde med Østsjællands Museum og Center for Bygningsbevaring i Raadvad lavet en guide til husejere og håndværkere om kridtstenshuse på Stevns (pdf)

I guiden kan du finde oplysninger om

  • hvordan man kan fjerne de uheldige og ødelæggende elementer i kridtstenshusene, der svækker deres gode tekniske egenskaber og i stedet indsætte nye byggematerialer og konstruktioner, der er bedre egnede for disse specielle huse.
  • hvordan man kan efterisolere og energiforbedre husene, så husene kan leve op til moderne komfort, uden at miste de arkitektoniske og bygningskulturelle kvaliteter, de i høj grad også indeholder.

Udarbejdelse af materialet er et ud af 25 initiativpunkter i klimahandleplanen for 2012-2015 (pdf)

Værd at vide om indsamling og genbrug af kridtsten

Fold alle ud
  • Hvor kan jeg aflevere eller afhente kridtsten?

    Du har mulighed for at aflevere eller afhente kridtsten på genbrugspladserne i Store Heddinge eller Hårlev. Ordningen giver mulighed for, at dem der har brug for gamle sten, kan kontakte eller besøge genbrugspladserne for at se, om der er egnede sten til deres reparationer. Det gælder også for sten, der kommer fra staldbygninger. Sten fra staldbygninger kan godt have en lugt, der ikke forsvinder, men de er brugbare til udendørsmure. Derfor kan disse sten også afleveres på genbrugspladserne, men det er vigtigt at du fortæller, at de kommer fra en staldbygning.

    Stevns Kommune har indgået et samarbejde med ARGO, der skal sikre, at de karakteristiske stevnske huse og bygninger af kridtsten bliver bevaret og restaureret i den originale byggestil. Projektet hedder 'Fra hus til hus' og går ud på at indsamle og genbruge kridtstenene.

Sidst opdateret

06.09.2018