Søg om tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud (§ 79)

Ansøgning om tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud, for foreninger der varetager ældre og/eller handicappedes interesser efter Servicelovens § 79.

OBS En fejl i vores IT system har medført, at vi ikke har modtaget § 79 ansøgninger indsendt elektronisk før den 18. september, selvom du har modtaget en kvittering.

§ 79 ansøgninger indsendt før den 18. september bedes derfor indsendt igen.

I Stevns Kommune er det Ældrerådet og Handicaprådet, som er tildelt kompetencen til at fordele midlerne efter følgende retningslinier:

  • Tilskud ydes til handicapforeninger, der i deres program har tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
  • Tilskud ydes kun til handicapforeninger, der er etableret med vedtægter og en valgt/udpeget bestyrelse.
  • Tilskud ydes kun i forhold til medlemmer bosiddende i Stevns Kommune.
  • Foreningens drift skal indeholde en egenbetaling, f.eks. i form af medlemskontingent.
  • Foreningen skal forevise et regnskab eller budget, mindst i nøgletal, før udbetaling kan ske

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2018

Tildelingsprincipper for § 79 (pdf)

 
1 Start 2 Formanden 3 Kasseren 4 Økonomi 5 Færdig
Udfyldes kun af ældreforeninger-/klubber
Hvor har I ellers søgt om tilskud, og hvor meget har I ansøgt om?