Søg om tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud (§ 79)

Ansøgning om tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud, for foreninger der varetager ældre og/eller handicappedes interesser efter Servicelovens § 79.

I Stevns Kommune er det Ældrerådet og Handicaprådet, som er tildelt kompetencen til at fordele midlerne efter følgende retningslinjer:

  • Tilskud ydes til ældre- og handicapforeninger, der i deres program har tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
  • Tilskud ydes kun til ældre- og handicapforeninger, der er etableret med vedtægter og en valgt/udpeget bestyrelse.
  • Tilskud ydes kun i forhold til aktive medlemmer bosiddende i Stevns Kommune.
  • Foreningens drift skal indeholde en egenbetaling, f.eks. i form af medlemskontingent.
  • Foreningen skal forevise et regnskab eller budget, mindst i nøgletal, før udbetaling kan ske

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2021.

Tildelingsprincipper for § 79 (pdf)

I forhold til puljens størrelse og uddeling af midler tages der forbehold for endelig vedtagelse af budget 2022.

 
1 Start 2 Formanden 3 Kasseren 4 Økonomi 5 Færdig
Udfyldes kun af ældreforeninger-/klubber
Beskriv aktiviteten og/eller det I søger § 79 tilskuddet til.