Naturpuljen: Søg om støtte

Her søger du om støtte fra Naturpuljen. Vær opmærksom på de oplysninger, du skal sende med inden du udfylder skemaet.

Det skal du bruge til ansøgningen:

  • Kort over projektområdet med udpegning af placering af det ønskede anlæg. 
    (Du kan f.eks. benytte kort og indtegne det på miljøportalen
  • Evt. fotos.
  • Dokumentation for indhentede tilbud.
  • Underskrevet samtykke, hvis det projekt, du søger om støtte til, ligger på en anden lodsejers ejendom.
 
1 Start 2 Projektet: 3 Projektudgifter: 4 Færdig
Vedhæft underskrevet samtykke i pdf, hvis du ikke selv er lodsejer,