Borgermøder om trafikplan

Teknik og Miljø inviterer til borgermøder om trafikplan for hele Stevns Kommune sammen med det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

For at få et godt billede af de mere lokale trafikale udfordringer i kommunen, har vi brug for din hjælp. Vi har derfor valgt at afholde tre borgermøder om Trafikplanen. Et møde i hvert skoledistrikt.

På borgermøderne vil vores rådgiver komme med et kort oplæg om trafikplanen og dens 4 hovedemner:
  • Trafiksikkerhed
  • Trafikstruktur
  • Fremkommelighed 
  • Kollektiv Trafikbetjening
Herefter vil der være en workshop, hvor man kan byde ind med idéer, gøre opmærksom på udfordringer og problemer eller komme med kommentarer/ønsker til trafikplanen. 

Tid og sted

Tirsdag den 17. april kl. 19 – 21 i kantinen på Strøbyskolen
Tirsdag den 24. april kl. 19 – 21 i kantinen på Rådhuset i Store Heddinge
Mandag den 7. maj kl. 19 – 21 på Sundhedscentret i Hårlev