Du er her

Turismeerhverv

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd kan hjælpe dig både, hvis du allerede er eller overvejer at blive aktør indenfor Turismeområdet.

Hvornår er jeg turismeaktør?

Når du overvejer at starte virksomhed, eller når du for nylig har startet virksomhed, er du iværksætter. HMMM, er det definitionen???

ALTERNATIV: Du er turismeaktør, når du har din primære indkomst via turisme - f.eks. hvis du arrangerer ture, tilbyder overnatning eller noget at spise osv.

Turismestrategi, indsatsområder og pejlemærker

Stevns Kommune har vedtaget en turismehandleplan [LINK], hvor vi beskriver indsatsområder og pejlemærker indenfor turisme.

Information, råd og vejledning

Rammer, planer og Kulturturisme
Ønsker du information eller dialog med Stevns Kommune omkring rammer, planer og kulturturisme. Kontakt Turismekoordinator Morten Svarre. NEJ

Turismeerhverv og forretningsudvikling

Stevns Kommune har et samarbejde med Stevns Erhvervsråd, som sikrer, at turismeerhvervet i kommunen, kan få gratis rådgivning.

Informationsmøder

???

Materiale til turismeaktører

Du har mulighed for at anvende materiale målrettet turismeaktører såsom foldere og brochurer. Materialet kan afhentes på Stevns Fyr. Kontakt Turismekoordinator Morten Svarre.

Netværk og samarbejder

Stevns Kommune er en del af turismenetværket Visit Sydsjælland-Møn, som også kalder sig for SydkystDanmark
Hvordan bliver jeg medlem af Turistforeningen?
 

Værd at vide om turismehandleplanen

Fold alle ud
 • Handleplanens indsatsområder

  Infrastruktur & mobilitet 
  Flere steder at sove 
  Flere & bedre oplevelser 
  Adgang til risikovillig kapital 
  Samarbejde & partnerskab 
  Tiltrækning af flere turister 

 • Handleplanens pejlemærker

  Vi har gæsten i centrum
  Vi sikrer social, økonomisk & miljømæssig bæredygtighed
  Vi gør hinanden bedre

Sidst opdateret

08.08.2019