Du er her

Søg tilladelse til at råde over kommunale arealer

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil hænge plakater op, spærre en vej eller på anden måde råde over et af kommunens offentlige arealer. En såkaldt lejlighedstilladelse.

Du skal søge Stevns Kommune om en lejlighedstilladelse, hvis du planlægger at benytte et offentligt areal i kortere eller længere tid. Et offentligt areal kan f.eks. være:

  • Vej
  • Fortov
  • Cykelsti
  • Grønne områder (f.eks. Solgårdsparken eller Krohaven)

Behovet kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Byggeri - opstilling af container eller stillads samt opbevaring af byggematerialer eller -affald
  • Telt - f.eks. i forbindelse med en vejfest
  • Plakater eller skilte

Sådan søger du

Søg om lejlighedstilladelse.

Du skal dog kontakte os direkte, hvis du skal sætte et telt op til mere end 150 personer eller en transportabel konstruktion (f.eks. en scene/tribune eller et stillads), som er mere end en meter højt. Skriv til byggesag@stevns.dk eller ring til os i vores åbningstid.

Det skal du være opmærksom på

Du skal selv kontakte politiet og søge om en midlertidig alkoholtilladelse, hvis du vil sælge øl, vin og spiritus.

Kontakt

Midt- og Vestsjællands Politi

Skovbogade 3
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 14 48

Sidst opdateret

16.04.2019