Du er her

Alkoholbevilling

Virksomheder og personer, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Værd at vide om alkoholbevilling

Fold alle ud
 • Hvem kan få en alkoholbevilling?

  Du kan, som hovedregel, kun få en alkoholbevilling, hvis du opfylder disse betingelser.

  • Du skal være fyldt 21 år, dog fra det 18 år hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Du må ikke være umyndiggjort eller under værgemål.
  • Du må ikke have udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at du ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde.

  Du kan få bevilling til selskaber, foreninger og lignende, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Selskabet skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted.
  • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1 nr. 2 og 3.
  • Der må ikke være forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 står i vejen for meddelelsen af bevilling. 

  Retsgrundlaget for alkoholbevilling

  Ændringer til retsgrundlaget, juli 2017

 • Hvordan søger jeg?

  Du skal sende din ansøgning om en ny eller forlængelse af eksisterende alkoholbevilling til politiet i Roskilde:

  Midt- og Vestsjællands Politi
  Skovbogade 3
  4000 Roskilde
  mvsj-bevilling@politi.dk

  Hvis du lige har startet din restauration, eller hvis du vil lave store ændringer i størrelsen, eller driften ændres fra for eksempel spisested til diskotek, skal du sammen med ansøgningen sende en beskrivelse af de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold.

 • Hvem giver bevillingen?

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget i Stevns Kommune giver alkoholbevillingen i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi. Midlertidige alkoholbevillinger gives af Politiet.

 • Hvordan søger jeg om dispensation fra lukketid?

  Lukketiden i Stevns Kommune er fra kl. 02:00 til kl. 05:00. Ønsker du at have længere åbent, skal du søge en dispensation fra lukketid (nat-tilladelse) hos Midt- og Vestsjællands Politi:

  Midt- og Vestsjællands Politi
  Skovbogade 3
  4000 Roskilde
  mvsj-bevilling@politi.dk

 • Hvordan klager jeg?

  Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du gøre det inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal sende din klage skriftligt til Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen vil behandle din klage, og du vil modtage et brev med afgørelsen.

Kontakt

Midt- og Vestsjællands Politi

Skovbogade 3
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 14 48

Sidst opdateret

30.09.2021