Du er her

Bygge- og gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter og gravearbejde.

Gravetilladelse

Du skal søge Stevns Kommune om tilladelse, så hvis du skal grave i vejarealerne (både kørebane, cykelsti, fortov eller rabat), kræver det tilladelse fra Stevns Kommune. Det gælder både offentlige vejarealer og private fællesveje. Når du er færdig med arbejdet, skal du huske at færdigmelde det hos os.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden 14 dage.

Byggetilladelse

Byg & Miljø gør det nemt at søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter - det er gratis at søge om tilladelse til alle former for byggeri i Stevns kommune.

Du kan via Byg & Miljø søge om alle former for byggeri og visse tilladelser på miljøområdet. Du logger ind med NemID. Byg & Miljø hjælper dig undervejs i processen ved at gøre dig opmærksom på eventuelle mangler i din ansøgning. Vi kan først se din ansøgning, når du vælger at sende den til os.

Du skal anmelde en midlertidig aktivitet

Stevns Kommune har vedtaget en forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter, som er gældende fra 10. september 2018. Forskriften omhandler regler om støj, vibrationer og støv i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Stevns Kommune. Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter skal anmeldes til kommunen. Det gælder bl.a. følgende aktiviteter:

 1. Asfaltanlæg
 2. Anlæg for behandling af forurenet jord
 3. Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
 4. Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 5. Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 6. Ophugning af skibe
 7. Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 8. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 9. Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Du skal sende din anmeldelse (pdf), så vi har modtaget den senest 14 dage før du agter at begynde på din aktivitet.

Værd at vide om byggeansøgninger

Fold alle ud
 • Hvor lang tid tager det at behandle min byggeansøgning?

  Den generelle sagsbehandlingstid på byggeansøgninger er ca. 4-8 uger. I 20-30 % af alle byggesager ved vi erfaringsmæssigt, at der skal ske høringer. Dette medfører en længere sagsbehandlingstid.

 • Hvor lang tid tager min klagesag?

  For at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager har vi indtil videre valgt at nedprioritere behandling af klagesager. Det betyder, at du må forvente en længere sagsbehandlingstid, som vil være 1-4 måneder alt afhængig af sagens karakter.

 • Dispensation fra bestemmelser for byggeri

  Før du søger om tilladelse til at bygge, er det dit ansvar at undersøge, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser for byggeri i Stevns Kommune.

  Læs byggeretten

  Hvis dit byggeri ikke overholder bestemmelserne kan du søge om dispensation. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvilke bestemmelser, du søger dispensation fra samt en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde dem.

  Når vi behandler din ansøgning om dispensation, skal vi som oftest foretage en naboorientering i to uger. Ved større naboorienteringer opkræver vi et gebyr.

  Søg om dispensation

   

Sidst opdateret

22.03.2021