Du er her

Refusion & Udbetaling

Find de forskellige selvbetjeningsløsninger til refusion og udbetaling.

Refusion af sygedagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og A-kasser skal anmelde sygefravær digitalt på virk.dk/nemrefusion. Det er også her, du søger om refusion for den løn, du udbetaler under sygefraværet.

Søg refusion for sygedagpenge

Refusion af løn under barsel 

Arbejdsgivere, selvstændige og A-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion. Det er også her, du søger om refusion for den løn, du udbetaler under fraværet.

Søg refusion til løn under barsel 

Barseldagpenge til selvstændige

Anmeld fravær i forbindelse med barselsorlov og anmod om barselsdagpenge digitalt via Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion

Anmeld fravær i forbindelse med barselsorlov og anmod om barselsdagpenge

Refusion af løn til løntilskud

Det er Stevns Kommune via virk.dk/nemrefusion, der står for refusion af lønnen til din medarbejder i løntilskud.

Udbetalingen sker senest tre uger efter, at Stevns Kommune har modtaget anmodningen. 

Søg refusion til løntilskud 

Refusion af løn til jobrotation

Det er Stevns Kommune, der står for refusion til jobrotation.

Søg refusion til jobrotation 

Refusion af mentorfunktion og personlig assistance 

Du søger om refusion af mentorfunktion ved at benytte Stevns Kommunes selvbetjeningsløsning.

Søg om refusion til personlig assistance (pdf). Når du har udfyldt skemaet skal du sende det til os via digital post

Refusion til løntilskud i fleksjobordning 

Det er Stevns Kommune, der står for refusion af lønnen til din medarbejder i fleksjobløntilskud.

Udbetalingen sker senest 3 uger efter, at Stevns Kommune har modtaget anmodningen.

Søg refusion for fleksjobløntilskud

Kontakt

Stevns Kommune

Tlf.: 56 57 57 57

Sidst opdateret

30.09.2019