Du er her

Råstofindvinding

Indvinding af råstoffer i større mængder kræver en tilladelse

Administrationen af tilladelser til råstofindvinding er fra 1. juli 2014 overgået til regionerne. Har du derfor spørgsmål vedrørende råstofgravene i Stevns Kommune, så skal du henvende dig til Region Sjælland.

Hvis du ønsker at indvinde råstoffer fra havbunden, skal du have en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Sidst opdateret

19.03.2019