Du er her

Erhvervsaffald

Krav til virksomheders håndtering af affald.

Hvis du driver virksomhed, gælder der særlige regler for håndtering af affald (Erhvervsaffaldsregulativ)  – det gælder også affald fra renovering, nedrivning, ombygning og lednings- og anlægsarbejder.

Vi er i gang med at opdatere erhvervsaffaldsregulativet. Det nye erhvervsregulativ vil være tilgængeligt her på siden til efteråret.

Værd at vide om erhvervsaffald

Fold alle ud
 • Hvem er omfattet af reglerne for erhvervsaffald?

  Alle virksomheder, der ligger i Stevns Kommune, som frembringer affald.

  Det gælder både virksomheder, der har affald fra renovering, nedrivning, ombygning og lednings- og anlægsarbejder og virksomheder, som frembringer dagrenovationslignende affald, som f.eks. madrester eller andre former for affald, der kan give lugtproblemer og tiltrække fluer og skadedyr.

 • Hvordan opfylder jeg reglerne?

  Din virksomhed skal sortere affaldet ud fra de krav, som du finder i regulativet for erhvervsaffald. Det er også vigtigt, at du gør brug af en vognmand, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister. Vognmanden skal aflevere affaldet på en affaldsplads, der er godkendt og opfylder de relevante krav til håndtering af erhvervsaffald.

  Mere om affaldsregistret.
  Søg i affaldsregistret.

 • Hvem er omfattet af ordningen for restaffald/dagrenovation?

  Alle ejendomme, hvorfra der drives erhverv herunder offentlige kontorer og institutioner, skal være tilmeldt kommunens indsamlingsordning for restaffald/dagrenovation.

 • Hvem er omfattet af ordningen for olie- eller benzinudskillere?

  Ordningen gælder for enhver affaldsproducent i Stevns Kommune, som i forbindelse med afløbssystemet fra ejendommen har etableret en olie- og/eller benzinudskiller og tilhørende sandfang.

  Du har selv ansvar for at melde det til Stevns Kommune, hvis du har en olie- og/eller benzinudskiller og tilhørende sandfang. Det gør du ved at sende en mail til tekmil@stevns.dk.

 • Hvordan opbevarer jeg farligt affald?

  Som virksomhed i Stevns Kommune skal du/I håndtere og opbevare farligt affald efter forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.

 • Genbrugsplads

  Din virksomhed har mulighed for at benytte genbrugspladsen til erhvervsaffald mod betaling.

  Opkrævningen sker ved, at alle, som kører ind på genbrugspladsen, får taget et billede af bilens nummerplade. Hvis din bil kun er registreret til erhvervsmæssig kørsel, vil der efterfølgende blive sendt en opkrævning. Du kan se den aktuelle pris på ARGO. Prisen dækker et besøg med det affald, der kan være i en bil på max 3.500 kg og evt. trailer.

  Hvis du afleverer mere end 10 kilo farligt affald, opkræver KARA/NOVEREN et ekstra gebyr. Du kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året.

  Du skal selv henvende dig til personalet på pladsen, hvis din bil er på hvide eller papegøje-nummerplader.

  Her finder du svar på mange af de spørgsmål, du kan have som erhvervsdrivende der bruger ARGOs genbrugspladser.

 • Erhvervsaffaldsgebyr

  Der opkræves ikke længere et særskilt erhvervsaffaldsgebyr pr. 1. januar 2019. Dette gælder for hele landet.

  Der skal stadig betales for adgang til genbrugsplads mv.

Sidst opdateret

17.06.2020