Du er her

Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat. Ejendomsskatten består af grundskyld til kommunen og betales i 2 årlige rater. Sammen med grundskylden opkræver vi også rottebekæmpelse og renovation.

Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

Ejendomsskatten betales 2 gange om året

 • 1. rate forfalder i 2021 den 1. januar med sidste rettidige indbetalingsdag den 8. januar 
 • 2. rate forfalder i 2021 den 1. juli med sidste rettidige indbetalingsdag den 8. juli

Er din ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice, modtager du et indbetalingskort fra Opkrævningsafdelingen, ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdag til 1. og 2. rate.

Er din ejendomsskat tilmeldt betalingsservice, vil den automatisk blive betalt. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet fremgår af din betalingsoversigt og at beløbet er betalt til Stevns Kommune.

Husk altid at tjekke din digitale postkasse. Medmindre du er fritaget for brugen af Digital Post, er det der du får opkrævningen.

Betaler du ejendomsskatten for sent, skal der beregnes renter. Hvis vi udsender rykker for betalingen, opkræver vi et gebyr på 250 kr.

Ny indefrysningsordning på grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning som gælder for årene 2018-2020. Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018.

Hvem er omfattet af ordningen?

Du er omfattet af ordningen, hvis du ejer fast ejendom, og grundskylden stiger med mere end kr. 200 pr. ejer. Hvis du er omfattet af ordningen, vil det fremgå på din ejendomsskattebillet.

Indefrysningen er rentefri til og med år 2020.

Kan jeg betale stigningen nu, hvis jeg ønsker det?

Du kan ikke udtræde af indefrysningsordningen og frivilligt betale stigningen på grundskylden.

Hvad hvis jeg sælger mit hus?

Hvis du sælger dit hus, vil Stevns Kommune opkræve den indefrosne grundskyld af dig.

Kan jeg komme ud af ordningen?

Den nye indefrysningsordning er midlertidig, og løber indtil 2020. Ordningen bliver fra 2021 ændret til en fast ordning. I forbindelse med ændring fra midlertidig til fast ordning, kan du udtræde af ordningen. Hvis du vælger at udtræde af ordningen, så skal den indefrosne grundskyld betales.

Hvad hvis jeg vælger at fortsætte i den faste ordning?

Vælger du at forblive i ordningen, så skal du først indfri den indefrosne grundskyld, når du sælger ejendommen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale renter af den saldo, der står som indefrossen.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Ejendomsvurdering og ejendomsskat

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,47 procent (2021).

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.

Sidst opdateret

23.11.2020