Du er her

Deltidspladser i forbindelse med barsel

Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019.

Hvis du som forælder afholder fravær efter reglerne i barselsorloven har dit barn ret til en deltidsplads i dagtilbud.

En deltidsplads betyder, at pasningstiden er nedsat til 30 timer om ugen og har en reduceret betaling.

Deltidspladser er for børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.

Deltidspladser i dagtilbud

Fold alle ud
 • Hvornår har mit barn ret til en deltidsplads

  Så længe, at der er én forælder som er på barsel, har I ret til deltidsplads i dagtilbud til børn i alderen fra 26 uger og skolestart.

  I perioden med deltidsplads, kan forældre godt skiftes til at have barsel. 

  I kan som forældre have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

  Genoptager du arbejdet delvist, har du stadig ret til en deltidsplads, så længe der afholdes barsel svarende til 40% af arbejdstiden, f.eks. 2 dage om ugen eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge. 

  Den ansøgte periode skal begynde den 1. i en måned og slutte på den sidste hverdag i en måned. Du skal blot have barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads hele måneden.

 • Hvordan fungerer en deltidsplads

  Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid jeres barn er i dagtilbuddet.

  Ved en deltidsplads i forbindelse med barsel kan dit barn være i dagtilbuddet max 6 timer om dagen.

  Er der brug for pasning udenfor dette tidsrum, skal I fastholde jeres fuldtidsplads.

  I forbindelse med arrangementer, som f.eks. bedsteforældredag, sommerfest eller andet, kan særlig aftale indgås med dagtilbuddet. 

 • Ansøg om deltidsplads

  Du skal ansøge om en deltidsplads senest 2 måneder før periodens start, som er den 1. i en måned. Ansøger du f.eks. den 13. januar, så kan deltidspladsen først træde i kraft fra den 1. april. Ansøg om deltidsplads. Har du evt. ændringer til ansøgningen, skal disse ligeledes meddeles 2 måneder før de kan træde i kraft.

  Ansøgningen skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at én forælder er på barsel i perioden. Som dokumentation skal du altid fremsende kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Har du indgået aftale om barsel med din arbejdsgiver eller jobcenter, skal en kopi af denne også fremsendes.

  Samtidig med ansøgning om deltidsplads, udfylder du en 4 ugersplan, som beskriver hvad tid du afleverer og henter dit barn. Ønsker du at ændre din 4 ugersplan, kan det ske med 4 ugers varsel. Ændringen skal afleveres skriftligt til dagtilbuddet. 

 • Overtrædelse af deltidspladsens pasningstid

  Afleverer eller henter du dit barn mere end 3 gang uden for deltidspladsens pasningstid, skal dagtilbuddet give pladsanvisningen besked. Du vil derefter modtage et varsel om, at yderligere overtrædelse vil medføre, at deltidspladsen overgår til en almindelig fuldtidsplads.

 • Hvad koster en deltidsplads

 • Hvornår kan deltidspladsen opsiges / overgå til fuldtidsplads

  Du kan vælge, at dit barn skal overgå til fuldtidsplads før den ansøgte periode for deltidsplads udløber. Overgang fra deltidsplads til fuldtidsplads kan ske umiddelbart efter du har givet pladsanvisningen besked.

Sidst opdateret

31.08.2020