Dagsorden

 • 1. Valg af verdensmål

  application/pdf icon building_green_program.pdf

  Resume

  På sidste udvalgsmøde blev det aftalt, at hver enkelt medlem forbereder sig forud for næste møde, ved at gennemlæse alle verdensmål med det formål selv af vælge 3-5 verdensmål, som den enkelte synes udvalget skal arbejde videre med. De udvalgte verdensmål skal tage afsæt i det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommisorium. På mødet skal hver deltager fremlægge de 3-5 verdensmål for de øvrige deltagere og udvalget skal efterfølgende aftale, hvilke mål der fremadrettet skal arbejdes videre med i udvalget.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. der udvælges hvilke verdensmål, der skal prioriteres i arbejdet, fx ét primært verdensmål og 3-5 sekundære.

  Sagsfremstilling

  Hvert medlem skal fremlægge 3-5 udvalgte verdensmål for det øvrige udvalg og udvalget skal efterfølgende aftale, hvilke verdensmål, der skal sættes særligt fokus på fremadrettet i udvalgets arbejde

 • 2. Oplæg ved Almenr, Permatopia og Faxe Kommune

  Resume

  På sidste møde blev det aftalt, at Almenr inviteres til at komme og fortælle om byggefællesskaber. Det suppleres med oplæg fra Permatopia og Faxe Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. oplæggene fra Almenr, Permatopia og Faxe Kommune indgår som inspiration for udvalget og tages til efterretning

  Sagsfremstilling

  Almenr holder et oplæg om boligfællesskaber og hvordan de kan etableres. Permatopia vil fortælle om starten på deres projekt og den efterfølgende udvikling af området og Faxe Kommune vil holde et oplæg om plangrundlaget for etablering af Permatopia

 • 3. Ekskursion

  Resume

  På sidste møde blev det besluttet, at programmet for den kommende ekskursion præsenteres på mødet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. program for en ekskursion præsenteres og drøftes.

  Sagsfremstilling

  Programmet for ekskursionen tager udgangspunkt i de emner der kom frem på sidste udvalgsmøde.

 • 4. Sammendrag af møde

  Resume

  Til sidst i mødet udarbejdes en sammenfatning af hvad der har været drøftet og hvad der er blevet aftalt og skal ske på det kommend møde

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. godkende, at der på kommunens hjemmeside oplyses bl.a. navn og adresse på udvalgets medlemmer
  2. udvalgets møde den 14. november afholdes et andet sted end på rådhuset
  3. udarbejde et sammendrag fra mødet, herunder evaluering af mødeformen

  Sagsfremstilling

  Udvalget udarbejder i fællesskab en beskrivelse af hvad der bliver drøftet på dagens møde, hvad der aftales og hvad der skal ske på det kommende møde.