Dagsorden

 • 1. Dagsorden for møde den 21. oktober 2020

  application/pdf icon dagsorden_for_udvalgsmoede_den_21-10-2020.pdf

  Resume

  Dagsorden for møde den 21. oktober 2020, Dagsorden vedhæftet.

   

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. godkende dagsordenen

  Sagsfremstilling

  Dagsorden er vedhæftet som bilag

   

 • 2. Drøftelse og gruppearbejde om tema erhverv/transport

  Resume

  Drøftelse af tema erhverv/transport og prioritering af emner til det videre arbejde      

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål at

   

  1. drøfte erhverv og transport
  2. prioritere anbefalinger indenfor erhverv og transport

   

  Sagsfremstilling

  Erhverv/Transport

  Vision (fra Udvalgets midtvejs status december 2019):

   ·          I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgas-neutral transport.

  Udvalget opdeles i tre grupper. Med udgangspunkt i spørgsmålene skal grupperne finde frem til en række ideer og anbefalingeren indenfor området. Efterfølgende præsenteres de 3-4 vigtigste ideer i plenum hvor disse drøftes. Efterat de tre grupper har fremlagt deres udvalgte ideer fortager udvalget en samlet prioritering af ideer og anbefalinger.

  Spørgsmål til drøftelse og gruppearbejde om Erhverv/Transport:

  Med udgangspunkt i visionsarbejdet, at der i 2030 er flere bæredygtige arbejdspladser - hvilke tiltag kan igangsættes for at få erhvervslivet til at tage en mere aktiv rolle?

  Lærlinge i prod. fællesskaber eks. i virksomheder som Hersted Bryghus og Friis Holm Chokolade i Lejre?

  Kan der etableres et samarbejde med landmænd om økologisk/bæredygtigt landbrug?

  Hvor skabes grøn offentlig transport og grøn trafik?

  Hvordan sikres bedre adgang til offentlig transport?

  Hvad med dele transportordninger?

  & til slut:

  Hvilke emner skal prioriteres?

   

 • 3. Drøftelse og gruppearbejde om tema uddannelse

  Resume

  Drøftelse af emnet uddannelse og prioritering af emner til det videre arbejde    

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål at

   

  1. drøfte uddannelse
  2. prioritere anbefalinger indenfor uddannelse

   

  Sagsfremstilling

  Uddannelse

  Vision (fra Udvalgets midtvejs status december 2019):

   ·         I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

  Udvalget opdeles i tre grupper. Med udgangspunkt i spørgsmålene skal grupperne finde frem til en række ideer og anbefalingeren indenfor området. Efterfølgende præsenteres de 3-4 vigtigste ideer i plenum hvor disse drøftes. Efterat de tre grupper har fremlagt deres udvalgte ideer fortager udvalget en samlet prioritering af ideer og anbefalinger.

  Spørgsmål til drøftelse og gruppearbejde om Uddannelse:

  Hvordan bliver Stevns til et læringssted for hvordan man arbejder konkret med verdensmålene? – hvad skal der til for at det sker?

  Hvordan kan vi facilitere at flere får en ungdomsuddannelse?

  Hvordan skal vi flere læringsmiljøer/studiemiljøer?

  Kan der stilles krav til skolerne om at indtænke verdensmålene i undervisningen? Kan vi uddanne verdensmålskoordinatorer? Hvilke greb kan vi udfolde – skal hver skole have en verdensmålskoordinator? 

  Skal der udarbejdes målsætninger/konkrete tiltag til en ungdomsuddannelse indenfor bæredygtighed?

  & til slut

   

  Hvilke ideer og anbefalinger skal prioriteres?

 • 4. Drøftelse om Stevns Landsbyen

  application/pdf icon konkurrenceprogram-degnejorden.pdfapplication/pdf icon cases_til_droeftelse_af_boligpolitik.pdf

  Resume

  Drøftelse af scenarier om Stevns Landsbyen samt forslag til det videre arbejde (bilag vedhæftet)

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål at

   

  1. drøfte scenarier om Stevns Landsbyen
  2. komme med forslag til det videre arbejde

   

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål til drøftelse af scenarier om Stevns Landsbyen

  - Hvordan vil drømmescenariet være for en landsby på Stevns, der er etableret efter udvalgets vision for verdensmålene og anbefalingerne til boligpolitikken?

  - Skal der indtænkes overordnede rammer indenfor forskellige boligtyper - eks. åndbare huse, biofaktor, genbrug af regnvand, biodiversitet, fælles varmekilder, binde land og by sammen, lav bebyggelsesprocent?

  - Anbefalinger til Stevns Landsbyen?

  Inspiration til en videre proces er vedhæftet dette punkt i dagsordenen.

 • 5. Sammendrag og evaluering af mødet og events

  application/pdf icon referat_af_inspirationsdag_-_12-09-2020.pdfapplication/pdf icon referat_fra_foredragsaften_den_30-09-2020.pdfapplication/pdf icon stevns_slides_-_borgermoede_2020-09-30.pptx.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_inspirationsdag_og_foredragsaften_.pdf

  Resume

  Sammendrag og evaluering af dagens møde og af Inspirationsdagen den 12. september og foredragsaftenen den 30. september 2020 (referater og evaluering, dias om Stevns vedhæftet).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns verdensmål, at

   

  1. sammendrage hvad der er blevet drøftet på mødet
  2. evaluere på mødets form
  3. Evaluering af Inspirationsdagen den 12. september og foredragsaftenen den 30. september 2020.