Referat

 • 1. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Dagsorden for møde den 16. januar 2020

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  1. godkende dagsordenen.

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Andreas Vestergaard Pedersen

   

   

  Dagsordenen blev godkendt

   

  • Planstrategi blev præsenteret og drøftet. Udvalget udarbejder et høringsforslag
  • Bæredygtige/grønne arbejdspladser og transport blev gennemgået og drøftet
  • Udvalgets konkrete tiltag for vision om flere bæredygtige arbejdspladserblev drøftet
  • Foreløbigt program for borgerworkshop blev gennemgået
  • Der blev sammendraget på mødet og på mødets form og de første tiltag til en boligpolitik blev præsenteret

   

  Næste møde afholdes den 3. marts 2020.

   

   

   

  Sagsfremstilling

   

  Program

   

  Mødetidspunkt og sted:

  Kl. 17 på Rådhuset i Store Heddinge, Mødelokale 1

  Formand for Udvalget for Stevns Verdensmål, Line Krogh Lay, byder velkommen

  17.15 - 17.45 Planstrategi 2020 for Stevns Kommune - præsentation v. Lene Madsen Millner, Leder af Udvikling og Erhverv

  17.45 - 18.30 Bæredygtige/grønne arbejdspladser og transport. Oplæg fra virksomheder og Stevns Erhversråd v. Jesper Yde

  18.30 - 19.00 Spisning

  19.00 - 20.00 Udvalgets konkrete tiltag for vision om flere bæredygtige arbejdspladser

  20.00 - 20.30 Borgerworkshop den 21. marts 2020

  20.30 - 21.00 Sammendrag fra mødet - herunder status på arbejdet med Boligpolitik

   

   

 • 2. Planstrategi for Stevns Kommune til orientering

  application/pdf icon udkast._planstrategi_2020_21.12.2019_0.pdf

  Resume

  Orientering om Planstrategi 2020 for Stevns Kommune

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage orientering om Planstrategi 2020 til efterretning

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Andreas Vestergaard Pedersen

  Planstrategien, som ligger til grund for revision af kommuneplanen, blev præsenteret og taget til efterretning. I den kommende høringsperiode vil udvalget for Stevns Verdensmål udarbejde et høringssvar, hvori det anbefales, at medtage verdensmål 17 om partnerskaber i planstrategien.

   

  Sagsfremstilling

  I Planstrategi 2020 præsenterer Kommunalbestyrelsens visioner og ambitioner for kommunen og definerer i hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre mod. Planstrategien ligger til grund for det videre arbejde med revisionen af den næste Kommuneplan. Stevns Kommune ønsker at understøtte arbejdet med verdensmålene og har fokus på 13 af målene i planstrategien, som således også vil blive afspejlet i den kommende Kommuneplan.

 • 3. Bæredygtige arbejdspladser og transport

  application/pdf icon midtvejsstatus_2_-_december_2019_0.pdfapplication/pdf icon verdensmaal_-_toolkit.pdf

  Resume

  Drøfte oplæg fra virksomheder om deres bæredygtige tiltag og drøfte udvalgsmedlemmernes oplæg om bæredygtige arbejdspladser.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  1. drøfte oplæg fra virksomheder mv.

  2. drøfte udvalgsmedlemmernes oplæg om bæredygtige arbejdspladser.

   

  Beslutning

  1. Oplæg fra Stevns Erhversråd blev taget til efterretning

  2. Udvalgsmedlemmernes oplæg om bæredygtige arbejdspladser blev drøftet

  Sagsfremstilling

  De 4 visioner fra Midtvejsstatus (vedhæftet) skal konkretiseres fra vision til virkelighed. På dette møde drøftes vision: "I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgas-neutral transport".

  Som inspiration vil der på mødet være et par oplæg fra virksomheder mv, som vil gennemgå deres tiltag for at arbejde i en mere bæredygtig retning og herefter drøftes udvalgsmedlemmernes oplæg og bud på, hvordan der kan etableres flere bæredygtige arbejdspladser og hvad der skal til af konkrete tiltag. Udvalgsmedlemmerne vil til mødet have skriftlige oplæg til drøftelse.

 • 4. Borgerworkshop om FNs Verdensmål

  Resume

  Drøfte det foreløbige program til workshop den 21. marts 2020 for borgere i Stevns Kommune

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

   1. drøfte det foreløbige program til borgerworkshop, der skal afholdes den 21. marts 2020.

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Andreas Vestergaard Pedersen

  Jan Sørensen

   

  Det foreløbige program blev drøftet samt udvalgets rolle og funktion i forbindelse med dagen.

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommisoriet for Stevns Verdensmål, skal der afholdes en Borgerworkshop i foråret 2020. Workshoppen bliver afholdt fra kl. 10 - 14 den 21. marts 2020.

   

  Der inviteres bredt ud til erhvervsliv, foreninger mv og borgere til Borgerworkshop. Programmet for dagen er under udarbejdelse og det forventes, at dagen vil byde på bl.a. oplæg om FNs 17 verdensmål, fremtidens boligformer og hvordan verdensmålene kan indarbejdes i hverdagen. Herudover skal der være paneldebatter med oplægsholdere og evt. medlemmer fra Stevns Verdensmål og Landsbyforum, og det tilstæbes, at få stande med lokalt producerede fødevarer mv og få mulighed for at høre om biodiversitet ved kommunens naturvejleder.

 • 5. Opsamling på møde

  application/pdf icon referat_-_moede_den_16-01.2020.pdf

  Resume

  Opsamling på mødet, status på boligpolitik og evaluering af mødets form

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at

   

  1. sammendrage hvad der drøftes på mødet.
  2. evaluere på mødets form.
  3. tage status på Boligpolitik til efterretning.

   

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Andreas Vestergaard Pedersen

  Jan Sørensen

   

  1. Der blev skrevet et sammendrag af mødet. Referatet er vedhæftet.
  2. Mødeformen blev evalueret. Der blev givet udtryk for, at det hidtil havde været informativt med mange oplægsholdere på møderne og at der nu var brug for mere tid til samtale i udvalget.
  3.  Status på arbejdet med en Boligpolitik blev taget til efterretning.