Referat

 • 1. Dagsorden

  application/pdf icon referat-_evaluering_af_ekskursion_.pdfapplication/pdf icon omdannelseslandsbyer_stevns.pdfapplication/pdf icon stevns_verdensmaals_vision_4_11_19.pdf

  Resume

  Program for mødet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at

   

  1. tage dagsordenen for mødet til efterretning

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  • mødet blev holdt hos KALK A/S
  • indtryk fra ekskursionen blev drøftet (referat vedlagt som bilag)
  • vision blev drøftet (visionsarbejde vedlagt som bilag)
  • oplæg om omdannelseslandsbyer taget til efterretning og drøftet (oplæg vedlagt som bilag)

   

  Input til det kommende arbejde:

  Det forventes, at udvalget fremlægger en midtvejsstatus på udvalgets arbejde til Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2019.

   

  Sagsfremstilling

  Mødetidspunkt og sted:

  kl.16 rundvisning på Kalk A/S

  Kl.17 Møde hos Kalk A/S, Bredeløkkevej 12 nær Råby.

   

  Formand for Udvalget for Stevns Verdensmål, Line Krogh Lay, byder velkommen

   

  17.00 Opfølgning på ekskursion fra den 25.-26. oktober 2019

   

  18.15 Vision, ved facilitator Helene Bjerre-Nielsen fra Chora 2030  

   

  19.15 Spisning

   

  19.30 Omdannelseslandsbyer - oplæg ved André Hundahl Esbersen, LE 34.

   

  20.30 Status

   

  20.45 Sammendrag fra mødet

   

   

 • 2. Evaluere ekskursionen

  application/pdf icon program_for_ekskursion_for_stevns_verdensmaal_1.pdfapplication/pdf icon referat-_evaluering_af_ekskursion_0.pdf

  Resume

  Evaluering af udvalgets ekskursion 25. - 26. oktober 2019

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til udvalget, at

   

  1. evaluere ekskursionen

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  Ekskursionen blev drøftet (referat er vedlagt som bilag).

  Sagsfremstilling

  Fredag den 25. og lørdag den 26. oktober 2019 tog udvalget på ekskursion. Nedenfor er en beskrivelse af hvert enkelt sted der blev besøgt og som skal danne grundlag for en fælles drøftelse.

  1. Udvalget startede turen med et besøg hos Egen vinding & Datter i Ringsted. Her besøgte udvalget Det åndbare hus, der er et testhus støttet af Realdania, hvor målet er at dokumentere, at vi kan skabe et godt indeklima og samtidig sikre en meget lav belastning af miljø og ressourcer. Huset er opført ved brug af miljøvenlige og bæredygtige materialer, der også er gode til at håndtere fugt. Udvalget fik en rundvisning i virksomheden produktion af nye natur- og miljøvenlige byggemetoder og -produkter.
  2. Efterfølgende tog udvalget til økosamfundet Dyssekilde ved Torup, der er kåret til Årets Landsby 2019. Områdets beboere har arbejdet med bæredygtige løsninger de seneste 30 år, siden Dyssekilde blev etableret i landsbyen i Halsnæs Kommune. Der er både delebiler, solceller og egen spildevandsrensning og landsbyen huser også butikker, børnehave, skole og forsamlingshus. I Dyssekilde har lokalrådet etableret en jordfond, der sælger byggemodnet jord videre til boliger og erhverv.
  3. Herfra tog udvalget til kollektiv Svanholm. Her bor ca. 80 voksne og 50 børn i et kollektiv indrettet på herregården Svanholm Gods i Hornsherred. Her har de boet siden oprettelsen i 1978, hvor en større gruppe købte stedet og dannede Danmarks største kollektiv med fællesøkonomi. Alle indtægter fra beboernes løn og fra erhvervsvirksomhederne indgår i kollektivets fælles kasse. Kollektivet betaler så skat, husleje, kost m.m. for beboerne. Desuden udbetales et rådighedsbeløb til hver enkelt, 18,2% af personens bruttoløn. Svanholm-kollektivet var en af pionererne inden for økologisk landbrug i Danmark og stedet forsøger at have en økologisk synsvinkel på alle sine aktiviteter. Alle beslutninger som vedr. stedet, træffes på fællesmøder efter konsensus.
  4. Udvalget overnattede på Gershøj Kro og Strandhotel der ligger i den lille by Gershøj i Lejre Kommune. I 2017 købte fem investorer, hvoraf de fire er lokale bosiddende i Gershøj, stedet for at sikre at den 136 år gamle kro kunne genopstå med nye kræfter.
  5. Lørdag gik turen først til Friis-Holms virksomhed i Hvalsø, der importerer gourmetprodukter af allerhøjeste kvalitet. Mikkel Friis-Holm startede sin produktion i 2014 i baglokalerne af det lokale plejehjem og er i sommeren 2019 flyttet til en nyopført fabrik i Herslev. Friis-Holm har vundet mange præmier for hans chokolade, senest har han i 2018 vundet guldmedalje ved International Chocolate Awards i Firenze – verdensmesterskaberne i bæredygtigt chokolade.
  6. Derpå gik turen til Skråningen i Lejre, hvor 46 familier i sommeren 2019 flyttede ind i Danmarks første Eco Village-bofællesskab. Projektet tager afsæt i tidens tendens blandt danskerne om, at ville bo mere socialt, nært og forpligtende – og tillige at kunne bo, leve og forbruge på en mere bæredygtig måde. De 46 huse er svanemærkede  med papiruld i væggene og regnvand til toiletskyl. Boligerne er mellem 38-134 kvadratmeter, mens bofællesskabets fælleshus er på hele 600 kvadratmeter med plads til både pool, øverum, teenageafdeling og gæsteværelser.
  7. Turen sluttede i nabo kommunen Faxe hvor udvalget fik rundvisning i Permatopia, der er et moderne økosamfund med et børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab som omdrejningspunktet. Karise Permatopia består af 90 åndbare og økologiske rækkehuse i fem forskellige størrelser, hvoraf 44 er almene lejeboliger og de øvrige er ejer- og andelsboliger. Den eksisterende gård er i gang med at blive indrettet til en masse fællesfaciliteter som fx gårdbutik, café, storkøkken og en stor fælles sal til kommende fællesspisninger. Det økologiske og fossilfrie landbrug samt et bæredygtigt forsyningsanlæg, baseret på vedvarende energi og ressuorcekredsløb, udgør den permakultur, hvor landbrug, forsyning og boliger knyttes sammen i et lukket system, der ikke påvirker deres opgivelser negativt.
 • 3. Vision

  application/pdf icon stevns_verdensmaal_sang_0.pdfapplication/pdf icon img_9845_0.pdfapplication/pdf icon image1_0.pdfapplication/pdf icon dscf5576_2_0.pdfapplication/pdf icon dsc01203_2_0.pdfapplication/pdf icon billede_27-05-2019_kl._09.01_0.pdfapplication/pdf icon andreas_billede_udviklingsplan_0.pdfapplication/pdf icon 20191024_220421_3_0.pdfapplication/pdf icon plancher_fra_moede_18-09-2019_0.pdfapplication/pdf icon udkast_af_sammendrag_fra_udsagn_efter_visionsoevelser_0.pdfapplication/pdf icon stevns_verdensmaals_vision_4_11_19_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal færdiggøre sit arbejde med en vision

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til udvalget, at

   

  1. færdiggøre dets arbejde for en fælles vision

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  1. Drøftet og færdiggjort fælles vision

   

  Visionsarbejde vedhæftet som bilag

  Sagsfremstilling

  Udvalget har arbejdet med at skabe en vision for udvalgets virke.

   

  På mødet deltager facilitator Helene Bjerre-Nielsen fra Chora 2030 for at bistå udvalget i den sidste del af arbejdet. Chora 2030 arbejder med viden og faglighed relateret til bæredygtig samfundsudvikling og har erfaring med at omsætte verdensmål til konkret handling og samle tanker til visioner.

 • 4. Omdannelseslandsbyer

  application/pdf icon udkast_til_vejledning_for_omdannelseslandsbyer_0.pdfapplication/pdf icon omdannelseslandsbyer_stevns_0.pdf

  Resume

  Oplæg om omdannelseslandsbyer ved André Hundahl Esbersen fra LE34

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til uddvalget, at

   

  1. tage oplæg til efteretning og drøfte hvordan dette kan indgå i udvalgets videre arbejde

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  • drøftet og oplæg vedlagt som bilag

   

  Sagsfremstilling

  Landinspektørfirmaet LE 34 har været konsulent i forskellige kommuner for at se på om der var mulighed for at udpege omdannelseslandsbyer. Formålet med omdannelseslandsbyer er at skabe mulighed for vækst og udvikling i landdistrikter ved at skabe attraktive landsbyer til bosætning samt forbedre muligheder for småerhverv i landsbyerne. Med indførelsen af begrebet omdannelseslandsbyer i planloven gives kommunerne mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser i og omkring landsbyer, der i kommuneplanen er udpeget som omdannelseslandsbyer. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

   

  Oplægget vil gennemgå forskellige projekter, som kan give udvalget et indblik i mulighederne for evt. at udpege omdannelseslandsbyer i Stevns Kommune.

  Lovgrundlag

  Planloven

 • 5. Midtvejs status på udvalgets arbejde

  application/pdf icon program_for_ekskursion_for_stevns_verdensmaal_2.pdfapplication/pdf icon oplaeg_den_18092019_0.pdfapplication/pdf icon inviter_bofaellesskaberne_indenfor_-_september_2019_0.pdfapplication/pdf icon udvalgte_verdens_maal_0.pdfapplication/pdf icon pressemeddelelse_0.pdf

  Resume

  Der skal udarbejdes en status om udvalgets arbejde til Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til udvalget, at

   

  1. drøfte indhold i status
  2. drøfte foreløbige anbefalinger til Kommunalbesyrelsen

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  1. drøftet status.
  2. drøftet foreløbige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.

   

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommisoriet for udvalgets arbejde skal der til Kommunalbestyrelsens møde i december fremlægges en status på udvalgets arbejde. På mødet vil udvalget få udleveret et rå-udkast til en status, som kan danne udgangspunkt for udvalgets drøftelser.

   

   

 • 6. Opsamling

  Resume

  Sammendrag fra mødet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til udvalget, at

   

  1. sammendrage hvad der er drøftet på mødet
  2. evaluering på mødets form

  Beslutning

  Deltog ikke: Steen Hansen

   

  1. indtryk fra ekskursionen blev drøftet, der blev arbejdet med at finde ind til en vision for udvalgets arbejde og der blev holdt et oplæg om omdannelseslandsbyer.
  2. udsat.

  Sagsfremstilling

  Udvalget udarbejder i fællesskab en beskrivelse af hvad der bliver drøftet på dagens møde, hvad der aftales og hvad der skal ske på det kommende møde.