Referat

 • 1. Dagsorden for møde den 9. december 2020

  application/pdf icon dagsorden_for_udvalgsmoede_for_stevns_verdensmaal_den_9._dec._2020_0.pdf

  Resume

  Dagsorden for møde den 9. dec. 2020

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at


  1. godkende dagsordenen

  Beslutning

  Deltog ikke:

  Line Krogh Lay

  Sejer Folke

  Rasmus Jørgensen

  Jan Sørensen


  Dagsordenen blev vedtaget

 • 2. Drøftelse af anbefalinger

  application/pdf icon anbefalinger_-_erhverv-transport_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_uddannelse_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_indkoebspolitik_mv_0.pdfapplication/pdf icon status_paa_anbefalinger_siden_midtvejssttus_2019_0.pdfapplication/pdf icon midtvejsstatus_revideret_december_2019_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_stevns_landsbyen_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_til_temaer_til_boligpolitik_3.0_0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_erhverv-transport-2-udkast.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_indkoebspolitik_mv_2-udkast.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_-_stevns_landsbyen_2-udkast.pdf

  Resume

  Anbefalinger til det videre arbejde skal drøftes (Anbefalinger mv. er vedhæftet som bilag)

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns verdensmål, at


  1. drøfte status på anbefalinger siden Midtvejsstatus 2019
  2. drøfte anbefalinger til det videre arbejde med verdensmålene

  Beslutning

  Deltog ikke:


  Line Krogh Lay

  Sejer Folke

  Rasmus Jørgensen

  Jan Sørensen  1. Status på anbefalinger siden Midtvejsstatus i december 2019 blev drøftet
  2. Anbefalingerne til det videre arbejde med verdensmålene blev drøftet (tilrettede anbefalinger 16.12.2020 vedhæftet)

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Midtvejsstatus, december 2019 samt Udvalgets arbejde siden januar 2020, skal der foretages en opsamling på forløbet og en afstemning af de endelige anbefalinger fra Udvalget. Anbefalingerne skal videregives på Kommunalbestyrelsens møde den 21. januar 2021. 

 • 3. Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_den_ny_politiske_arbejdsform_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_udvalgsmoeder_0.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_den_ny_politiske_arbejdsform_2-udkast.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte og godkende den sammenskrevne evaluering (vedhæftet+referat fra udvalgsmøder) og se og godkende den film, som blev optaget på sidste møde.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at


  1. drøfte og godkende evalueringen
  2. se filmen fra sidste møde og godkende den.

  Beslutning

  Deltog ikke:


  Line Krogh Lay

  Sejer Folke

  Rasmus Jørgensen

  Jan Sørensen  1. Evalueringen blev drøftet og godkendt (tilrettet evaluering fra den 16.12.2020 vedhæftet)
  2. Filmen der belv optaget på sidste møde blev vist og godkendt


  Sagsfremstilling

  På mødet den 18. nov. 2020 blev der gennem øvelser og gruppearbejde evalueret på forløbet i Udvalget for Stevns Verdensmål fra aug. 2019 til 18, nov. 2020.

 • 4. Temamøde for KB den 21.jan. 2021

  Resume

  Udvalget skal drøfte hvad der skal være fokus på til det kommende temamøde i Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2021. Den overordnede dagsorden for temamødet er anbefalingerne og arbejdsformen.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Stevns Verdensmål, at


  1. drøfte hvad der skal være fokus på til Kommunalbestyrelsens temamøde

  Beslutning

  Deltog ikke:


  Line Krogh Lay

  Sejer Folke

  Rasmus Jørgensen

  Jan Sørensen  1. Det blev drøftet hvad der skal være i fokus på til Kommunalbestyrelsens temamøde den 21. januar 2021. Endelig rapport udarbejdes til mødet.


 • 5. Opsamling mv

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til Stevns Verdensmål, at


  1. opsamle hvad der er blevet drøftet på mødet

  Beslutning

  Deltog ikke:


  Line Krogh Lay

  Sejer Folke

  Rasmus Jørgensen

  Jan Sørensen


  1. Der blev samlet op på hvad der var blevet drøftet, herunder at der arrangeres et møde med pressen i januar 2021 og at Udvalget samles igen når Boligpolitikken skal sendes i høring i foråret 2021.

  Sagsfremstilling

  • Opsamling fra mødet
  • Arrangere et møde med pressen
  • Samling af gruppen når Boligpolitikken til foråret sendes i høring