Referat

 • 393. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 18. december 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 394. Midtvejsstatus for Udvalget for Stevns Verdensmål

  application/pdf icon midtvejsstatus_revideret_december_2019_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Stevns verdensmål har udarbejdet en Midtvejsstatus med visioner og foreløbige anbefalinger af de opgaver, som udvalget vil arbejde videre med.

  Indstilling

  Udvalget for Stevns Verdensmål indstiller til KB via PMT, at

   

  1. visionerne og de foreløbige anbefalinger i Midtvejsstatus drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  1. Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Stevns Verdensmål har udarbejdet en Midtvejsstatus med visioner og foreløbige anbefalinger af de opgaver, som udvalget vil arbejde videre med. Udvalget indstiller nedenstående visioner og foreløbige anbefalinger til drøftelse og at de tages til efterretning i PMT, som skal anbefale, at de indstilles til drøftelse og tages til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

  Visioner

  • I 2030 trives Stevns borgerne i bæredygtige, drivhusgas-neutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale-kulturelle og produktive fællesskaber.

   

  • I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.

   

  • I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgas-neutral transport.

   

  • I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

  Foreløbige anbefalinger

  1. Verdensmålene implementeres i Planstrategien og den efterfølgende Kommuneplan, så verdensmålene kommer til at indgå i kommunens videre arbejde. 
    
  2. Kommunalbestyrelsen overvejer en proces for hvordan de stående udvalg inddrager verdensmålene i deres område.
          
  3. Det anbefales, at kommunalbestyrelsen undersøger hvordan de kommunale puljer som fx kulturpuljen, naturpuljen og landsbypuljen kan få verdensmålene implementeret.
          
  4. Kommunalbestyrelsen sætter fokus på at nye boligområder har verdensmål som et særligt omdrejningspunkt.
          
  5. Det anbefales at Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejde med styrkelse af Stevns natur: Nem og daglig adgang til naturen. Oprettelse af naturpark i Tryggevælde Ådal. Udtagning af intensivt dyrket jord til fordel for mere natur, skovrejsning og ekstensivt brug. Genåbning og/eller genslyngning af flere vandløb.
        
  6. Det anbefales, at en boligpolitik udarbejdes, så der kan planlægges for velfungerende lokalsamfund i Stevns Kommune nu og i fremtiden.
          
  7. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen benytter sig af udvalgsformen §17 stk. 4 – fx til at arbejde med anbefalinger til realiseringen af regeringens nye klimalov.

   

 • 395. Underskriftsark (Lukket)