Referat

 • 159. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 22. oktober 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen Nielsen (A)

   

  Jan Jespersen (Ø) var som gruppeformand inviteret med til mødet

  Line Krogh Lay (B) var ligeledes inviteret, men kunne ikke deltage.

   

  Godkendt.

 • 160. Temadrøftelse af Statsvej til motorvejen

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen Nielsen (A)

   

  Jan Jespersen (Ø) var som gruppeformand inviteret med til mødet

  Line Krogh Lay (B) var ligeledes inviteret, men kunne ikke deltage.

   

  Sagens elementer drøftet, herunder hvordan der arbejdes videre med sagen.

   

 • 161. Diverse orienteringer - ØU den 22. oktober 2018 (Lukket)

 • 162. Underskriftsark (Lukket)