Referat

 • 443. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 16. december 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 444. Stevns Spildevand A/S takster 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon budget_2022_klar_forsyning.pdf.pdfapplication/pdf icon klar_forsyning_as_-_protokollat_af_ekstraordinaer_generalforsamling.pdf.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2022 kan legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. taksterne for 2022 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 568:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 430:

  Sagen blev udsat, da taksterne endnu ikke er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S. Såfremt bestyrelsen har godkendt taksterne inden Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2021, vil der forud for Kommunalbestyrelsesmødet blive afholdt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget med henblik på at behandle sagen.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S holder bestyrelsesmøde den 3. december 2021, hvorefter sagen opdateres forud for behandlingen i ØU.

  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune

  legalitetsgodkender takstblad 2022.

  Taksterne omfatter:

  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 445. Vuggestuekapacitet i Lærkehuset - Beslutning (Lukket)

 • 446. Underskriftsark (Lukket)