Referat

 • 1. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt

 • 2. Valg af næstformand

  Resume

  Valg af næstformand

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller, at

  1. Næstformand vælges

  Beslutning

  Steen S. Hansen (A) blev udpeget som næstformand

  Sagsfremstilling

  Valg af næstformand. Valget foretages efter reglen om flertalsvalg.

 • 3. Politisk mødeplan for 2018

  application/pdf icon politisk_moedekalender_2018_-_opdateres_loebende_.pdf

  Resume

  Politisk mødeplan for 2018 skal fastlægges.

  Vedlagte forslag til mødeplan 2018 blev behandlet og godkendt af Økonomiudvalget den 21. juni 2017.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for 2018 godkendes.
  2. forslag til Kommunalbestyrelsens ordinære møder starter kl. 18.00 godkendes.
  3. ØU fastlægger på deres efterfølgende møde - møder for 2018, herunder udvalgets mødetidspunkter
  4. Fagudvalgene fastlægger på deres efterfølgende møde - møder for 2018, herunder udvalgets mødetidspunkter.

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 16:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 13. december 2017, pkt. 31:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Den senest reviderede mødeoversigt blev godkendt med den ændring af ØU som udgangspunkt afvikles på tirsdage.

  De respektive fagudvalg fastsætter selv deres møderække/mødetidspunkter, dog med respekt for styrelseslovens regler om placering i forhold til ØU og KB's møderække.

  Beslutning

  Det reviderede udkast til mødeplan for ØU blev godkend, hvor ØU-møder ligger på tirsdage. Dog rykkes første møde fra den 10. til den 8. januar 2018.

  Møderne ligger i tidsrummet mellem kl. 15:00 - 18:00.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2018 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år, dog skal følgende bemærkes

   

  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2018.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at foreløbig tidsplan for KL's årsmøder for fagudvalg fremgår af vedlagte oversigt.
  • at der er indlagt et ekstra møde i økonomiudvalget i juni måned.
  • at der ikke er møder i ugerne 7,8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens ordinære møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag - grundet sommerferiestart.

   

 • 4. Diverse orienteringer (Lukket)