Referat

 • 1. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 1. december 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 2. Valg af formand - Godkendelse

  Resume

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme skal godkende valg af formand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Formand for udvalget vælges

  Beslutning

  Bjarne Nielsen (V) er valgt som formand.

  Beskrivelse af sagen

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme skal være deres formand.


  Valget foretages efter reglen om flertalsvalg, dvs. det medlem, som opnår flest stemmer fra de tilstedeværende medlemmer er valgt.

 • 3. Valg af næstformand - Godkendelse

  Resume

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme skal godkende valg af næstformand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Næstformand for udvalget vælges

  Beslutning

  Emil Larsen (C) blev valgt som næstformand.


  Beskrivelse af sagen

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme skal vælge deres næstformand.


  Valget foretages efter reglen om flertalsvalg, dvs. det medlem, som opnår flest stemmer fra de tilstedeværende medlemmer er valgt.


 • 4. Mødeplan for politiske møder i 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon politisk_moedekalender_2022_-_version_pr._15._okt._2021.pdf_0.pdf

  Resume

  Politisk mødeplan for 2022 skal fastlægges.

  Vedlagte forslag til mødeplan 2022 blev behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for 20022 godkendes.
  2. forslag til Kommunalbestyrelsens ordinære møder starter kl. 18.00 godkendes.
  3. ØU og fagudvalgene efterfølgende fastlægger deres møder for 2022, herunder udvalgets mødetidspunkter.


  Beslutning fra Konstituering - Kommunalbestyrelsen 2022-25, 1. december 2021, pkt. 10:

  Ad 1-3: Godkendt

  Beslutning fra Konstituering - Økonomiudvalget 2022-25, 1. december 2021, pkt. 3:

  Udvalget besluttede at fastholde nuværende mødetidspunkt, således at de mødes på tirsdage kl. 15-18.

  Beslutning fra Konstituering - Plan, Miljø og Teknik 2022-25, 1. december 2021, pkt. 4:

  Mødekalender godkendt. Tidspunkt tirsdag for møderne (15-18) er fastholdt.

  Beslutning fra Konstituering - Børn, Unge og Læring 2022-25, 1. december 2021, pkt. 4:

  Mødekalender godkendt. Tidspunkt tirsdag for møderne (15-18) er fastholdt.


  Beslutning

  Mødekalender godkendt. Onsdag  kl. 15-18 blev fastholdt.

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år, dog skal følgende bemærkes


  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


 • 5. Diverse orienteringer - AET den 1. december 2021

  Resume

  Eventuelt/diverse orienteringer.

  Indstilling

  Emner til drøftelse/efterretning.


  Beslutning

  Drøftet/Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Eventuelt, herunder bl.a.:


  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
  2. Deltagelse i Nytårskonferencen i SydkystDanmark 2022, den 26. januar 2022. Der skal gives besked til sekretariatet senest den 15. december 2021 om deltagelse - tilbagemeldingen kan mailes til: sekretariat@stevns.dk .