Referat

 • 40. Økonomisk overblik - august 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._august_2020_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. Orientering tages til efterretning.
  2. Orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech

  1. Orientering taget til efterretning.
  2. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1. Valløby-og Strøby Egede Seniormotion har udfyldt deres afregningsblanket for aconto løntilskud 2019 forkert, hvilket har resulteret i en forkert lønafregning. Den nye lønafregning betyder, at aftenskolen alene skal tilbagebetale deres 10 procent-pulje på i alt kr. 3.884,68 fremfor for de tidligere antaget kr. 11.053,88.
   Det økonomiske overblik er ajourført.
  2. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger kr. 176.567,12
  • Aktivitetstilskud kr. 14.398,65
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 59.516,10
  • Lokaletilskud til aftenskolerne kr. -62.816,37
  • Uddannelsespuljen kr. 165.515,50
  • Udviklingspuljen kr. 34.418,16

   Total set er der kr. 187.665,50 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 41. Indsigelse mod tildelte haltider i sæson 2020/2021

  application/pdf icon indsigelse_mod_halfordeling_2020-2021.pdf_0.pdfapplication/pdf icon godkendte_retningslinjer_for_fordeling_af_lokaler_til_folkeoplysende_foreninger_i_haarlev-_stevns-_og_stroebyhallen_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. indsigelsen drøftes og der træffes beslutning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech

  1. Drøftet. De tildelte haltider fastholdes, da de ansøgte haltider er imødekommet eller delvist imødekommet uden ændringer i ugentlige træningsdage.

  Sagsfremstilling

  Endeslev Vråby Idrætsforening (EVIF) ønsker at gøre indsigelse over deres tildelte haltider for sæson 2020/2021.

  Til online halfordelingsmøde tirsdag den 26. maj 2020 fordelte foreningerne tiderne for sæson 2020/2021 imellem sig. EVIF deltog ikke på halfordelingsmødet, og var derfor ikke med til at fordele de kommende haltider.

  Med den fremsendte indsigelse mod tildelte haltider for den kommende sæson ønsker EVIF, at Folkeoplysningsudvalget tildeler dem deres oprindelige ansøgte tider, så de kan forblive en aktiv forening.

  Det fremgår af vedlagte indsigelse, at foreningen mener, at de ikke har haft urimelige ønsker, og de er derfor meget uforstående overfor deres tildelte haltider. EVIF har følgende kommentarer til de tildelte haltider.

   

  De tildelte tider i hal 1 gør, at

  • EVIFs seniorer ikke længere kan stå for træningen af ungdommen
  • det er svært for EVIF at fastholde medlemmerne, både ungdom og senior. Halvdelen af seniorerne har allerede meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte, hvis deres ønskede spilletider ikke kan imødekommes
  • EVIF er overrasket over, at deres ansøgte haltid er blevet tildelt et oldgirls-motionshold, hvilket ikke deltager i turneringer, som deres seniorer gør

   

  De tildelte tider i hal 2 gør, at

  • EVIF er uforstående over for, at deres ansøgte tid fredag ikke er imødekommet, da de har haft den samme tid i 20 år
  • De er uforstående over for, at der nu tildeles tider til specifik til målmandstræning (håndbold)
  • EVIF er nødt til at aflyse deres badmintonhold om fredagen, hvis de ikke kan få lov til at beholde tiden fra kl. 18.00-20.00

  Bestyrelsen i EVIF har beregnet, at deres tildelte haltider vil give et kontingent tab på kr. 8.000, som svarer til en årlig indtægtsnedgang på 12%. 

   

  Endeslev Vråby – Skema over ansøgte og tildelte tider sæson 2020/2021

  Hal 1

   

   

  Ansøgte tid

  mandag fra 18.00-19.00 (alle aldersgrupper, badminton)

   

  Tildelte tid

  mandag fra 18.00-19.00 (alle aldersgrupper, badminton)

  imødekommet

   

   

   

  Ansøgt tid

  onsdag fra 18.00-20.30 (alle aldersgrupper, fodbold)

   

  Tildelt tid

  onsdag – 18.45-20.00 (alle aldersgrupper, fodbold)
  onsdag - 21.00-22.00 (26år+, fodbold)

  delvis imødekommet

   

  Hårlev BK 16.30-18.45, 20.00-21.00

   

  Hal 2

   

   

  Ansøgte tid

  fredag fra 18.00-20.00 (alle aldersgrupper, badminton)

   

  Tildelte tid

  fredag – fra 18.30-20.30 (alle aldersgrupper, badminton)

  delvis imødekommet

   

  STG/Vallø 16.00-18.30

   

  Ansøgte tid

  lørdag 9.00-10.00 (alle aldersgrupper, badminton)

   

  Tildelte tid

  lørdag 9.00-10.00 (alle aldersgrupper, badminton)

  imødekommet

   

   

   

  Ansøgte timer i alt

  7 timer og 30 minutter

   

   

   

   

  Tildelte timer i alt

  6 timer og 15 minutter

   

   

   

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven kapitel 6 Anvisning af lokaler og udendørsanlæg - § 21, stk. 3, 4 og 5

  § 21 Kommunalbestyrelsen anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne:

  Stk. 3. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge:

  1) Aktiviteter for børn og unge.

  2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.

  3) Aktiviteter for voksne.

  Stk. 4. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

  Stk. 5. Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten, jf. dog stk. 6. Der kan herunder anvises lokaler til aktiviteter i tilknytning til undervisning.

  Lokale retningslinjer
  Herudover er der lokalpolitisk (marts 2012) vedtaget retningslinjer for fordeling af lokaler/timer til folkeoplysende foreninger i Hårlevhallen, Stevnshallen og Strøbyhallen.

   

   

 • 42. Ekstraordinært løntilskud - Strøby Aktive Seniorer

  application/pdf icon stroeby_aktive_seniorer_0.pdfapplication/pdf icon aftenskolernes_loentilskud_2020_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes og tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech

  1. Ansøgning imødekommet ekstraordinært grundet coronapandemien, og aftenskolen tildeles et ekstraordinært løntilskud på de ansøgte kr. 3.850,00.

   

  Sagsfremstilling

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2019 blev de godkendte folkeoplysende aftenskolers ønsker til løntilskud i 2020 behandlet.

   

  Som følge af corona-pandemien søger Strøby Aktive Seniorer om et ekstraordinært løntilskud, så de kan afholde deres oprindelige gymnastikhold under corona-venlige forhold.

  Strøby Aktive Seniorer består af 35 gymnaster i alderen 69-86 år. Alene deltagernes alder gør, at de tilhører en særlig risikogruppe, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at der skal være to meter i mellem hver gymnast, der befinder sig i risikogruppe.

   

  Aftenskolen ansøger om tilskud til i alt 11 undervisningslektioner á kr. 350 pr. time, så gymnastikholdet kan opdeles i to separate hold og dermed fortsætte.

   

  Strøby Aktive Seniorer søger i alt om et ekstraordinært løntilskud på kr. 3.850,00. Foreningen modtager under ordinære forhold ikke løntilskud.

   

   

  Økonomi

  Aftenskolernes løntilskud 2020.

 • 43. Udviklingspuljen - Bådklubben

  application/pdf icon baadklubben_ege_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech

  1. Drøftet. Foreningen tildeles det ansøgte beløb på kr. 6.000,00 til indkøb af et windsurferbegyndersæt.

  Sagsfremstilling

  Bådklubben Eges windsurferafdeling søger om tilskud fra Udviklingspuljen til et komplet windsurferbegyndersæt. Begyndersættet er brugt, men beset af tre windsurf instruktører, der bekræfter at kvalitet og pris matcher. Sættet koster kr. 6.000,00.

  Bådeklubben Ege har fornyeligt oprettet en windsurferafdeling, hvor de har tre windsurfersæt til rådighed for deres medlemmer.

  Den nyoprettet windsurferafdeling deltog mandag den 17. august i Sommersjov (som er støtte af regeringens sommerpulje). Her opdagede foreningen at interessen var større end først antaget. For at kunne tilbyde undervisning til flere medlemmer, er et ekstra windsurfersæt nødvendigt.

  Bådeklubben Ege er i gang med at videreudvikle foreningen, så de får en mere struktureret og officiel afdeling op og køre. Dette kræver på sigt, at deres unge medlemmer får en uddannelse i windsurfing, samt at instruktører får videreuddannelse.

  Sommersjov var en succes for foreningen og på baggrund heraf, ønsker de at deltage til Aktiv Sommer 2021.

  Økonomi

  Udviklingspuljen 2020.

 • 44. Udviklingspuljen - Alpha Esport Stevns

  application/pdf icon alpha_esport_stevns_2.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Drøftet. Foreningen tildeles et aconto tilskud på kr. 30.000,00.
   Udviklingspuljen dækker kr. 6.000,00 og de resterende kr. 24.000,00 tages fra foreningernes lokaletilskud 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Alpha Esport Stevns søger om tilskud fra Udviklingspuljen til:

  • 15 x gamer/kontorstole á kr. 850,00
  • 3 x computere á kr. 9.000,00
  • 30 ophæng til computerskærme x á kr. 170,00

  Foreningen er ved at etablere klublokaler i Store Heddinge, som vil blive benyttet af egne medlemmer. Derudover låner Unge for Ligeværd (UFL) ungdomsklublokalerne 1 gang om ugen. Alpha Esport Stevns planlægger at åbne en familiecafé for diagnosebørn hver lørdag med start ca. primo september.

  Foreningen ønsker at tilbyde socialt udsatte børn muligheden for at være med i det sociale fællesskab. Alpha Esport Stevns må dog i øjeblikket afvise mange børn grundet manglende udstyr i foreningen.
  Alpha Esport Stevns giver udsatte børn og unge samt børn fra landdistrikter fortrinsret på brug af computerne, da de udsatte børn og unge ikke har mulighed for selv at indkøbe udstyr, og børn fra landdistrikter ikke har mulighed for at medbringe eget udstyr.

  Herudover søger foreningen om tilskud til ophæng af computerskærme, da dette vil beskytte skærmene og forlænge deres levetid.

  Alpha Esport Stevns har gjort meget for at skaffe gamle computere via sponsorer og fundraising, men ser sig nu nødsaget til at søge om tilskud fra Udviklingspuljen.

  Foreningen søger i alt om kr. 44.850,00 i støtte fra Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Udviklingspuljen 2020.

 • 45. Aktivitetstilskud - Alpha Esport Stevns

  application/pdf icon aktivitetstilskud_2020_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_aktivitetstilskud_0.pdfapplication/pdf icon alpha_esport_stevns_3.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalget møde den 25. februar 2020 blev de folkeoplysende foreningers ansøgninger for aktivitetstilskud 2020 behandlet. Folkeoplysningsudvalget tilbageholdt kr. 14.380,54 til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i løbet af 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Drøftet. Foreningen tildeles et aktivitetstilskud på kr. 14.566,04 for 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget ansøgning om aktivitetstilskud for 2020 fra den nyoprettet forening Alpha Esport Stevns.

   

  For at komme i betragtning skal foreningen opfylde visse krav. Der skal minimum være 10% medlemmer under 25 år, og tilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 5, Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

  §15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25år, jf.§§ 1 og 14.

   

  Lokale retningslinjer:

  Grundlaget for ansøgning om aktivitetstilskud er foreningens medlemstal forud for tilskudsåret.

  Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at ansøgerforeningen har haft kontinuerlig aktivitet i året forud for tilskudsåret. Nye foreninger søger særskilt om tilskud.

  Økonomi

  Aktivitetstilskud 2020.

 • 46. Uddannelsespuljen - Alpha Esport Stevns

  application/pdf icon alpha_esport_stevns_4.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen til rejseomkostninger ikke imødekommes som tidligere praksis.
  2. ansøgningen til overnatning imødekommes med 70% (kr. 1.050,00), da det er en forudsætning for at kunne deltage i kurset.
  3. ansøgningen til kursusudgifter imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 7.875,00.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Indstilling imødekommet.
  3. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Alpha Esport Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGIs esportstræner grunduddannelsen og hjælpetrænerkursus.

  • 3 x Grunduddannelse til esportstræner á kr. 2.750,00
   Formålet med grunduddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af træning i esport samtidig med, at kursisten får en forståelse for, hvordan og hvorfor esport præstationer kræver en blanding af fysiske, psykiske og sociale kompetencer.
  • 2 x Hjælpetrænerkursus á kr. 1.500,00
   Kurset har til formål at kunne assistere til eportstræningen, tage godt og inddragende imod de nye medlemmer samt forstå vigtigheden i at have god ergonomi og sundhed i sport. Kursisterne har samtidig fokus på udvikling både personligt, in-game og socialt.

  Nytteværdi: Alpha Esport Stevns er en nyetableret forening med visioner om at sætte Stevns på landkortet. Det er derfor vigtigt, at underviserne er klar til at påtage sig opgaven ved at have veluddannet trænere, der kan lære medlemmerne om fairplay og teamwork samtidig med, at børnene også får fysisk træning på en sjov måde.
  Grunduddannelsen giver foreningen kompetencer til at varetage en interessant træning med fokus på samarbejde, teambuilding og sundhed.
  Hjælpetrænerkurset har til formål, at assisterer assistenttrænerne samt at fastholde medlemmer/hjælpetrænere under 18 år i foreningsarbejdet.

  Herudover søger Alpha Esport Stevns om et tilskud på kr. 1.500,00 til transportudgifter og kr. 1.500,00 til overnatning.

  Den samlede kursus- og rejseudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 14.250,00.

   

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen 2020.

 • 47. Uddannelsespuljen - Rideklub Strålen

  application/pdf icon rideklub_straalen_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 8.045,62.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Rideklub Strålen søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til førstehjælpskursus hos Førstehjælp og ridekursus hos Aalborg Sportshøjskole.

  • 1 hold (flere deltagere) førstehjælpskursus á kr. 7.493,75
   Kurset har til formål at lære kursisterne at give Hjerte-Lunge-Redning til en person med hjertestop, både med og uden en hjertestarter, samt at være i stand til at opstarte den vigtige førstehjælp ved psykiske og fysiske handicap.
  • 2 x Ridekursus á kr. 2.000,00
   Træner-1 har til formål at give kursisterne kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som instruktør og/eller træner for rideskolens elever.
   Kurset indeholder 60 lektioner med bl.a. fysiologi, mental træning, sikkerhed, undervisningslære samt leg og læring.

  Nytteværdi: Det er vigtigt, at forældre trygt kan aflevere deres børn til Rideklub Strålen. Derudover er det en tryghed for undervisere og de frivillige, at de kan udøve førstehjælp.

   

  For Rideklub Strålen er det vigtigt at have kvalificeret undervisere, som kan tilbyde spændende og varieret undervisning, der kan fastholde og tiltrække nye medlemmer.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger tilskud til er i alt kr. 11.493,75.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen 2020.

 • 48. Uddannelsespuljen - Stevns MTB

  application/pdf icon stevns_mtb_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 4.695,60.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns MTB søger om tilskud fra uddannelsespuljen til DGI’s instruktør grundkursus samt Teknik 1, 2 og 3.

  • 2 x Instruktør grundkursus á kr. 960,00
   På grundkurset lærer kursisterne om kørerteknik og instruktørrollen. Grundkurset foregår både i teorilokalet og i skoven. De lærer også om sikkerhed, ansvar, psykologi og læringsteorier. Når kursisterne har taget grundkurset, kan de starte på instruktøruddannelsen, hvor der er tre forskellige teknikkurser.
  • 4 x Teknik 1 – position og balance á kr. 399,00
   Kursisterne undervises i principperne for at køre i en god og vekslende position med stor bevægelighed og meget dynamik.
  • 4 x Teknik 2 – Aktiv preskontrol og pump terrænet á kr. 399,00
   På dette kursus undervises kursisterne i at udnytte sving, ujævnheder m.v., som er med til at genere farten på cyklen. De lærer også her at undervise andre i, at få en optimal teknik.  

  Nytteværdi: For Stevns MTB er det vigtigt at få uddannet deres medlemmer, så de er sikre på, at alle instruktør er bedst muligt klædt på til at undervise de andre medlemmer. De ønsker samtidig at oprette et børne MTB hold, derfor giver det ekstra god mening, at instruktørerne både får grundkursus og teknikkurserne 1,2 og 3. Kurserne har til formål at give tilfredshed blandt medlemmerne, bidrage til udbredelse af sporten samt en bedre mulighed for at undgå skader.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 6.708,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen 2020.

 • 49. Uddannelsespuljen - STG Vallø

  application/pdf icon stg_valloe_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 26.306,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Ansøgning til fitnessinstruktør grunduddannelse imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 4.445,00.
   Der ydes ikke tilskud til de 9 Lindeblad lederkurser, da Folkeoplysningsudvalget ud fra en konkret vurdering skønner, at ansøgningen ikke falder ind under retningslinjerne for Uddannelsespuljen.

   

  Sagsfremstilling

  STG Vallø søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til 9 lederkursuser hos Lindeblad samt 1 fitnessinstruktør kursus hos DGI.

  • 9 x personligt lederudviklingskursus á kr. 3.470,00
   Kurset har til formål at give kursisterne input til at videreudvikle foreningen samt at optimere opgavefordelingen. Lederkurset indeholder aktiv læring og positiv psykologi samt Lindeblads 5 faser.  
  • 1 x Fitnessinstruktør grunduddannelse á kr. 6.350,00
   Kurset har til formål at give kursisten redskaber til at undervise og lave individuelle træningsprogrammer til medlemmerne. På kurset er der fokus på teori og praksis, herunder screening, test og konditionstræning.  

  Nytteværdi: Det personlige lederkursus giver ideforslag til en ny organisering, som kan fremme visioner/missioner, herunder også hvor langt foreninger kan nå af frivillighedens vej. Kurset giver samtidig ansvar og ejerskab overfor de opgaver og tankestræk, der er på at få flere til at hjælpe med at drifte foreningen samt tankestræk på, hvordan foreningen kan videreudvikle det tværgående arbejde i foreningen.

  Fitnessinstruktøruddannelsens giver STG Vallø en veluddannet instruktør, som kan varetage instruktion i deres motionscenter, så lokalbefolkningen har mulighed for et aktivt og socialt godt helbred.

   

  Den samlede kursusafgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 37.580,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen 2020.

 • 50. Ansøgning til desinfektionsmaskine- AIK Gymnastik

  application/pdf icon aik_65_gymnastik_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. såfremt ansøgningen imødekommes, tages beløbet fra foreningernes lokaletilskud.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Dagsordenspunktet bortfalder, da foreningen efter nærmere undersøgelse ikke kan anvende desinfektionsmaskinen til at rengøre springgraven og andre bløde redskaber.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opstart af skoler og foreningsliv under coronapandemien er AIK 65 Gymnastik blevet opmærksom på, at deres springgrav ikke kan rengøres med almindelig universal rengøring. Dette skyldes, at stoftypen og overfladen ikke er vandafvisende.

   

  Springgraven og andre bløde redskaberne i gymnastiksalen benyttes af AIK 65 Gymnastik, Strøbyskolen og tilhørende SFO.

   

  For at få rengjort redskaberne efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, har AIK 65 Gymnastik fået anbefalet at bruge en desinfektionsmaskine.

   

  AIK 65 Gymnastik søger om et tilskud til desinfektionsmaskinen på i alt kr. 6.000,00.

  Økonomi

  De godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2020.

 • 51. Diverse orienteringer - FOU den 27. august

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier

   

  Ad. 1: Orientering taget til efterretning

  • Trods coronapandemien fik mange stevnske børn alligevel en Aktiv Sommer.
   Mange foreningerne måtte desværre melde fra, og vi kunne ikke starte Aktiv Sommer med en tur i Snurretoppen, som vi ellers plejer. Men det blev til mange spændende oplevelser med f.eks.: Blomsterhygge, Havkajakkursus, Strandens dyreliv og Just Dance.
   I alt kunne vi tilbyde 25 forskellige aktiviteter med 512 pladser.

   Herudover har regeringen afsat en særskilt pulje til sommerferieaktiviteter for de skolesøgende børn. I Stevns Kommune er puljemidlerne anvendt til ekstra aktiviteter hos Ungdomsskolen, Østsjællands museum, DGI-workshop for unge piger, streetaktiviteter i Hårlev, en række strandaktiviteter arrangereret af frivillige foreninger samt meget mere.

  • Planlægning af DM i cykling for børn- og unge omkring Store Heddinge by samt U23 og Master omkring Rødvig er i fuld gang.
   Løbene bliver afholdt i weekenderne 5.-6. og 12.-13. september 2020.
  • ABC for mental sundhed bliver i år gennemført med en fællesskabsstafet. Stevns Frivillighedscenter og Stevns Kommune er i fællesskab med 25 foreninger i gang med at planlægge stafetten, der starter på Frivillig Fredag, den 25. september, og forventes afsluttet onsdag den 30. september 2020.
  • Restriktioner i forbindelse med covid-19 har givet en del udfordringer for vores foreninger, aftenskoler og brugergrupper. Der er skærpede retningslinjer i Stevnshallerne, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at benytte omklædningsrum og opholdsfaciliteter.
   I Stevnsbadet er der ligeledes restriktioner, hvilket giver udfordringer for svømmeklubben og aftenskolerne.
   Foreninger og aftenskoler har også udfordringer med opstart på skolerne. Der arbejdes på højtryk for at få etableret ekstra rengøring på skolerne, så fritidsbrugerne kan starte op igen.
  • Klubhuset i Hårlev er efter længerevarende renovering færdigt. Der er etableret et træningslokale til foreningerne samt et fælles opholdslokale.

  Ad. 2: Orientering taget til efterretning

  • Der er møde på tirsdag den 1. september i Ungdomsskolen.

  Ad. 3: Orientering taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • Store Heddinge Badmintonklub
  • Strøby Aktive Seniorer