Referat

 • 12. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 1. april 2019.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

   

  1. Dagsorden godkendt.
 • 13. Økonomisk overblik - marts 2019

  application/pdf icon marts_2019.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der følgende tilbage i budgettet for 2019:

  1. Lokaletilskud -1.038,99 kr.
  2. Aktivitetstilskud 28.634,66 kr.
  3. Løntilskud til aftenskolerne -8.074,07 kr.
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne -39.951,19 kr.
  5. Uddannelsespuljen 171.779,70 kr.
  6. Udviklingspuljen 46.000,00 kr.

  Totalt set er der -20.429,59 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud

 • 14. Ekstraordinært lokaletilskud - Endeslev Vråby Idrætsforening

  application/pdf icon evif.pdfapplication/pdf icon evif_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

  1. Ansøgning ikke imødekommet, idet budgettet til græsslåning ikke ligger i Folkeoplysningsudvalgets budget i Stevns Kommune.

  Sagsfremstilling

  Endeslev-Vråby IF søger om ekstraordinært lokaletilskud til klargøring af vores fodboldbaner(Opgaven udføres af ekstern entreprenør).

  Der ansøges om 12.250,00 kr. til strigling af 28.000 m2 fodboldbaner i uge 13.

  Der ansøges om 30.700,00 kr. til 5 gange græsslåning af 28.000 m2 fodboldbaner, start i uge 13.
  I alt 42.950,00 kr.

  Baggrunden for vores ansøgning er:

  I både 2017 og 2018 har vi været nødsaget til slå græs på vores arealer før turneringsstarten, da Materielgården ikke slår græsset når vækstsæsonen starter, dette i kombination med at græsset heller ikke slås i slutningen af vækstsæsonen, betyder at vores baner medio marts er 10-15 cm højt. Vi har klaget over dette i tidligere år.

  Vi kan derfor ikke træne, spille kampe eller fortage afsætning og opkridtning af vores baner.

  Banerne er simpelthen ikke egnede til anvendelse som fodboldbaner.

  Vores turneringssæson i foråret/sommeren 2019 løber fra den 6. april til den 16. juni, i alt 10 uger.
  Materielgårdens oplyser(se vedlagte bilag), at der kan forventes græsslåning fra den 1. maj. Det betyder at græsset på vores fodboldbaner i 5 ud af en samlet sæson på 10 uger ikke slås, det er ikke holdbart og gør vores fodboldbaner uanvendelige til fodbold.

  Vi mener derfor, at Materielgården ikke opfylder Folkeoplysningslovens krav om, at banearealerne skal kunne anvendes som fodboldbaner.

  Tilsagn om 100 % tilskud haster, da udendørssæsonen står for døren.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven kapitel 6, Anvisning af lokaler og udendørsanlæg;
  §22. stk. 3 Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

   

 • 15. Udviklingspuljen - Rødvig Gymnastik og Idrætsforening

  application/pdf icon roedvig_gymnastik_og_idraetsforening_.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at:

  1. ansøgningen imødekommes med op til 16.000,00 kr. til låne udstyr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

  1. Ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på i alt kr. 16.000,00. Tilskuddet vil blive udbetalt ved dokumenteret udgift.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Gymnastik og Idrætsforening søger om tilskud fra Udviklingspuljen til projektet 'E-sport for udsatte børn'.

  Via gaming og fysisk motion ønsker foreningen at få fat på de børn, der ikke er eller kan være en del af det normale foreningsliv - dvs. udsatte børn og unge, diagnosebørn osv.

  Børnene er vilde med gaming og herigennem ønsker foreningen at få dem ud fra børneværelset og være fysisk sammen, opbygge sociale relationer og lære at begå sig mellem andre.

  En vigtig del af e-sport er også fysisk aktiviteter, der giver sved på panden og hvor samarbejdsevner og kompetencer til at indgå sociale relationer opbygges.

  Rødvig G & I håber at kunne få fat i flere børn, der efterfølgende har lyst til at blive en del af deres fredagsklub, men foreningens problem er, at de ikke kan skaffe udstyr til de ressourcesvage familier, så Rødvig G & I vil gerne kunne tilbyde dem at kunne låne udstyr.

  Foreningen ønsker at opstarte e-sportsholdet lørdage/helligdage med gaming, motion og fællesspisning.

  Rødvig G & I vil promovere projektet via Facebook og evt. presseomtale.

   

  Foreningen søger om et tilskud på i alt 16.000,00 kr. fra Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Udviklingspuljen.

 • 16. Uddannelsespuljen - Stevns Folkedansere

  application/pdf icon stevns_folkedansere.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på  2.450,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Folkedansere søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til efteruddannelse i dragtsyning.

   

  Efteruddannelsen indeholder forskellige former for strik, som har været brugt i dragterne, og som ikke er gennemgået på grunduddannelsen. Deltagerne lærer hvor og på hvilke dragt strik bruges. På kurset vil der også være et spændende foredrag.

   

  Kurset udbydes af Folkedans Danmark.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 3.500,00 kr.

   

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 17. Uddannelsespuljen - STG Vallø

  application/pdf icon stg_valloe.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 6.139,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  STG/ Vallø søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGI's Indoor Cycling kursus.

  Indoor Cycling er effektiv kredsløbstræning, som hurtigt giver resultater. Som instruktør skal du inspirere og motivere, når du sveder igennem sammen med deltagerne.

  På instruktøruddannelsen lærer du at finde den rigtige musik og sammensætte et fedt og udfordrende program. At få deltagerne til at cykle stående og siddende, at give den gas stejlt op ad bakke, i eksplosiv acceleration og meget mere. Du lærer at instruere i korrekte kørestillinger og cyklens teknikker, funktioner og muligheder m.m.

  Kursets nytteværdi:

  1. Foreningen får en instruktør mere så det nuværende behov for instruktører dækkes ind, da der er stigende interesse for indoor cycling.
  2. Uddannelse sikrer en høj grad af medlemsfastholdelse og derigennem en sundere lokalbefolkning.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 8.770,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 18. Diverse orienteringer - FOU den 1. april 2019

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. Orientering tages til efterretning.
  2. Orientering tages til efterretning.
  3. Orientering tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Jørgen Larsen og Tomas Patheier.

  1.  
  • Kultur & Fritid har fået til opgave at kortlægge alle kommunale bygninger og foreninger med henblik på at få et overblik over ressourcer og deres anvendelse.
  • Kultur & Fritid udarbejder for tiden forslag til budget 2020, hvor der også vil blive kigget på det folkeoplysende område.
  • Kultur & Fritid og Materielgården skal i løbet af foråret på stadiongennemgang hos de stevnske fodboldklubber med henblik på at få koordineret banepleje i løbet af sæson 2019/2020. Jf. sag nr. 14. er Folkeoplysningsudvalget orienteret om dette års udfordringer i forhold til græsslåning.
  • Planlægning af Aktiv Sommer 2019 er i gang. I år er der bl.a. nye aktiviteter indenfor blomsterbinding, golf, papegøjeflyvning og ridning.
  • Kommunalbestyrelsen har besluttet at den nye Stevnshal skal placeres inden for et bestemt byggefelt, der sikrer, at den gamle Stevnshal kan benyttes under nybyggeriet.
  • Sydstevns Gymnastik og Idrætsforening er i fuld gang med deres foreningsforløb hos DGI. Der har tidligere på året været tale om, at underafdelingen 'Sydstevns Badminton' skulle overgå til Rødvig Gymnastik og Idrætsforening. I tråd med foreningsforløbet hos DGI, er der sket en udskiftning i Sydstevns Badmintons bestyrelse, og det er efterfølgende blevet besluttet, at Sydstevns Badminton forsat skal høre under Sydstevns Gymnastik og Idrætsforening. Ved at fastholde den nuværende konstruktion undgår Sydstevns Gymnastik og Idrætsforening at miste deres mange foreningsmedlemnmer samt kontingentindtægter.
  1. Projekt 'Nye veje' er opstartet. Projektet har til formål at give børn med eksempelvis faglige udfordringer et løft gennem udviklende aktiviteter.
  2. Orientering taget til efterretning.

   

   

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • AIK 65 Strøby Badminton
  • Store Heddinge Boldklub
  • DDS Klintekonge Gruppen