Du er her

Veje & Fortove

Hvis du finder et hul i vejen, et væltet træ eller et andet problem på vores veje og stier - så fortæl det til os.

OBS Lokaltog udsender følgende meddelelse: Vejspærring ved Vallø Station.

Lokaltog skal justere sporet i overkørslen på Østbanen ved Vallø Station. Derfor vil overkørslen på Vedskøllevej være spærret i tidsrummet:

  • Søndag 15. september kl. 20 til tirsdag 17. september kl. 20. 

Trafikanter og gående bedes derfor benytte de etablerede omkørsler.
 
I forbindelse med arbejdet vil der forekomme støj og trafik med tunge kørertøjer i og ved overkørslen.

Lokaltog beklager de gener, som arbejdet kan medføre.
 

Planlagt vedligehold af de Stevnske veje

Se listen over planlagt arbejde i år (NCC) – vær opmærksom på at listen er en oversigt uden angivelse af tidspunktet for arbejdets udførelse.

Heste i trafikken

Rådet for Sikker Trafik har samlet en række gode råd til bilister, cyklister og ryttere. 

Sidst opdateret

10.09.2019