Du er her

Snerydning

Som grundejer har du visse forpligtelser til at rydde sne, glatførebekæmpe samt renholde veje, fortove og stier ud for din ejendom.

Hvad gør Stevns Kommune?

Stevns Kommune rydder sne, glatførebekæmper og renholder de offentlige veje i et omfang, som afhænger af vejens betydning. Vi rydder vigtige og trafikerede veje før knap så trafikerede veje.

Du kan se, omfanget af snerydning og glatførebekæmpelse i vores regulativ for vintervedligeholdelse (pdf).

Hvad skal du gøre?

Som grundejer på offentlige veje skal du sørge for, at renholde fortove og stier, så de altid fremtræder rene og ordentlige. Du skal rydde fortov og stier for sne hurtigst muligt efter snefald og sørge for at glatførebekæmpe.

Derudover skal du sørge for, at bunker af sne ikke generer trafikken. 

Som grundejer på private veje skal du sørge for, at renholde vejareal, fortove og stier, så de altid fremtræder rene og ordentlige. Du skal rydde vejen, fortov og stier for sne hurtigst muligt efter snefald og sørge for at glatførebekæmpe disse arealer.

Derudover skal du sørge for, at bunker af sne ikke generer trafikken. 

Henkastet sne

Entreprenøren, der rydder sne, prøver på at undgå, at kaste sne ind på din grund eller fortov under snerydningen. Skulle det alligevel ske, skal du betragte det som et nyt snefald.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til snerydning?

Du skal kontakte Materielgården, hvis du har spørgsmål til vores arbejde med at glatførebekæmpe og holde offentlige veje fri for sne.

Vejloven
Regulativ for vintervedligehold (pdf)

Værd at vide om snerydning

Fold alle ud
 • Hvornår starter I på at rydde sne og salte?

  Det gør vi, når det sner og er glat.

  Vi læner os op ad meldinger fra Vejdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut og forbereder os så godt vi kan ud fra det.

 • Hvem har ansvaret for, at vejene er ryddede?

  Det er Stevns Kommune og de respektive grundejere, som har ansvar for, at veje, fortove mv. er ryddet og glatførebekæmpet.

  Husk ALTID at overveje om du har behov for at bevæge dig udenfor, hvis det sner. Måske er det bare mere sikkert at blive hjemme?

  Hvis du alligevel skal ud, så husk at tage dig god tid, for i trafikken har du altid pligt til at køre efter forholdene af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

 • Hvorfor rydder I ikke sne på alle veje på en gang?

  Vi har ca. 400 km. offentlige veje i Stevns Kommune. Herudover kommer alle stierne og de fortove som kommunen skal vedligeholde.

  Hvis vi skal rydde overalt på én gang, vil det kræve en alt for stor mængde mandskab og udstyr – og det er der trods alt ikke brug for.

  Derfor har vi prioriteret alle vores veje og stier fra klasse 1 til klasse 3:

  • Klasse 1-veje er de primære veje og stier med gennemgående trafik. Dem rydder vi altid først – også selv om vi skal rydde dem flere gange. Vi kører døgnet rundt.
  • Klasse 2-veje er de sekundære veje og stier med afgørende betydning, som fører ind til byområderne, større boligveje, pladser, offentlige bygninger/institutioner mv.  Det er typisk her den kollektive trafik kører. Vi kører mellem kl. 3.00 og 23.00.
  • Klasse 3-veje er veje og stier med mindre betydning for den lokale trafik. Det er typisk boligveje. Vi kører kun i begrænset omfang ved kraftigt snefald, og kun mellem kl. 7.00 og 15.00 på hverdage. Det betyder i praksis, at vi kun sjældent kommer forbi her.

  Læs mere i vores bekendtgørelse for vintervedligehold (pdf) og se kort over inddelingen af vejklasser (pdf).

 • Hvorfor kører sneploven forbi min vej uden at rydde?

  Vi har prioriteret vejene efter deres betydning for trafikken. Derfor vil du kunne opleve, at sneploven kører forbi med ploven oppe på vej ud til den rute, den skal køre. Vi rydder altid klasse 1-veje først (se afsnittet ovenfor).

  Det kan også være, at sneploven er vej hjem for at fylde salt på bilen.

 • Kommunens sneplov har lige smidt sneen op foran min udkørsel?

  Sneploven har ikke desværre mulighed for at tage hensyn til de enkelte ejendommes udkørsler, når den skal igennem sin rute.

  Du kan som grundejer forebygge, at det sker ved at skrabe sneen væk fra indkørslen, så det ligger med kørselsretningen i forhold til din indkørsel - det vil sige læg ikke sneen på den side af din indkørsel, der er imod kørselsretningen.

 • Jeg bor ikke på en offentlig vej

  Det er altid ejeren af vejen, som skal sørge for rydning og glatførebekæmpelse.

  Hvis du bor på en privat fællesvej skal du som hovedregel rydde sne på fortovet og ud til midten af vejen ud for din grund.

 • Hvornår skal jeg være færdig med at rydde?

  Ifølge Lov om offentlige veje, kapitel 8 § 66 og 67 skal du som grundejer rydde og glatførebekæmpe snarest muligt efter snefald.

 • Hvorfor bruger I plov og ikke kost på stierne?

  Vi har besluttet kun at bruge plov, fordi den kan flytte mere sne og gøre det mere sikkert. En kost kan ikke flytte sneen, når den bliver for tung (tøsne), og desuden er der risiko for mennesker, biler mv., når kosten slynger sten, grene osv. op i luften.

  Udover at fjerne sneen med plov, salter vi også, og har gode erfaringer med det.

 • Hvorfor salter I vejen, når der ligger sne?

  I nogle tilfælde spreder vi salt på veje, hvor der ligger sne. Det sker for at sneen i bunden ikke skal blive trykket sammen af trafikken, så vi kan få svært ved at fjerne den.

 • Hvad hvis jeg har en akut nødsituation?

  Du kan ikke som privat borger henvende dig til vintervagten i tilfælde af en nødsituation.

  Ved akut alvorlig sygdom, ulykker eller livstruende situationer skal du ringe 1-1-2 og så vil du få hjælp.

 • Hvad med miljøet?

  Stevns Kommune bruger primært væskespredere til glatførebekæmpelse. 

  Væskesprederen er beregnet til at lægge en saltopløsning på hovedveje og andre steder, hvor en hurtig og effektiv præventiv indsats er nødvendig. Ved væskespredning reducerer vi saltmængderne, hvilket betyder meget mindre salt i naturen og dermed et renere miljø samt en væsentlig økonomisk besparelse.

 • Hvorfor bruger I ikke grus i stedet for salt?

  Det er vanskeligt at anvende grus i stedet for salt til glatførebekæmpelse i det danske klima, hvor vintervejret skifter hyppigt mellem frost og tø. Grus vil være meget bekosteligt i forhold til salt, da vi skal bruge væsentligt større mængder og dermed langt flere mandskabs- og maskintimer.

  Desuden vil grus i byområder give problemer med tilstoppede vejbrønde og i landområder blive ophobet i rabatterne og forhindre vandet i at komme væk fra vejbanen.

 • Hvordan virker salt, når det er koldt?

  Vejsalt virker ind til en temperatur på ca. -7 grader. Det betyder at når det er rigtig koldt, at vejsalt har en begrænset eller ingen effekt.

  Så her gælder det om at være endnu mere opmærksom på at vejene kan være glatte.

  Vi holder løbende øje med luft- og vejtemperaturen, og sætter selvfølgelig ind, når det giver mening at salte.

 • Hvad koster snerydningen i Stevns Kommune?

  Vi har et årligt budget, men det er forskelligt hvor meget vi bruger. Det afhænger selvfølgelig af vejret.

  Et vinterudkald hvor vi rydder både veje, stier, pladser og institutioner koster 100.000 kr. På et døgn med kraftigt snefald eller blæsevejr kan der godt være tre af den slags udkald.

  Snerydningen udføres dels af private vognmænd, der kører på kontrakt med kommunen og dels af kommunens eget mandskab fra Materielgården.

Kontakt

Materielgården

Frøslevvej 36
4600 Store Heddinge
Tlf.: 56 57 52 90

Sidst opdateret

07.11.2019