Du er her

Tandpleje

Stevns kommunale tandpleje ligger på Store Heddinge Skole. Her kan du læse om tandpleje til børn og unge under 18 år og omsorgstandpleje.

Stevns Kommune tilbyder alle børn og unge i alderen 0-18 år et gratis og sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling af tandsygdomme samt tandregulering efter behov. Barnet optages automatisk i Tandplejen ved fødslen og første indkaldelse sker i 3-årsalderen. Derefter indkalder vi efter behov. Al behandling er gratis.

Hvis dit barn har behov for et besøg på klinikken udover de regelmæssige indkaldelser, kan du blot ringe.

Er dit barn under 16 år og ønsker du ikke at benytte den kommunale tandpleje, kan du ved henvendelse til den kommunale tandklinik, vælge privatpraktiserende tandlæge med en egenbetaling på 35%. Dette gælder også tandregulering.

Herudover tilbyder Stevns Kommune omsorgstandpleje til borgere med varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller hvis du har behov for daglig hjælp til din personlige hygiejne og mundhygiejne.

Værd at vide om tandplejen

Fold alle ud
 • Adresse & Åbningstid

  Store Heddinge skole
  Kronhøjvej 4
  4660 Store Heddinge
  Tlf.: 56 57 57 47

  Åbningstider

  Mandag kl. 08.00-15.00 Tirsdag kl. 08.00-15.00 Onsdag kl. 08.00-15.00 Torsdag kl. 08.00-15.00 Fredag kl. 08.00-12.00 Enkelte dage åben for fremmøde til kl. 17.00 efter aftale.

  Telefontider

  Telefontid mellem kl. 08.00-12.00 alle dage.

  Ved akut behov for tandlægehjælp fra kl. 12:00-15:00 kontakt akut tlf. 30 68 44 29.

  Tandklinikken holder åbent i skolernes vinterferie.

  Sikker post

  Sikker post til Tandplejen sendes til sikkerpost@stevns.dk med Att. Tandplejen

 • Akut tandlægehjælp (uden for åbningstid)

  Hvis du har behov for tandlægehjælp uden for tandplejens åbningstid, så skal du gøre sådan:

  1. Kontakt en privat tandlæge
  2. Kontakt Tandpinevagten i Region Sjælland    

  eller

  Oslo Plads 14 (ved Østerport Station)
  2100 København Ø 
  Tlf.: 35 38 02 51
  info@tandvagt.dk  
  www.tandlægevagten.dk

 • Tandskader

  Børn er særligt udsatte for uheld, som medfører tandskader. Du skal tage udslåede tænder og større tandstykker med til tandlægen eller skadestuen.

  Mælketænder

  Vi sætter ikke en mælketand, som bliver slået helt ud, på plads igen, fordi de blivende tænder nemt kan blive beskadiget.

  Blivende tænder

  Du skal opbevare en udslået tand eller et tandstykke fugtigt på vej til tandlægen. En udslået tand må aldrig tørre ud, da en tør tand har meget svært ved at gro fast igen.

  Vi kan ofte lime en tandkroner eller hjørner, der er knækket af i et stykke på igen.

  Hvis et knækket hjørne er væk, kan tanden bygges op i tandfarvet plastmateriale, der har en god holdbarhed.

  Hvis du har knækket en tand, kan tandens nerve være blottet. Derfor er det vigtigt at få dækket med fyldningsmateriale så hurtigt som muligt. På den måde har tanden størst mulighed for at overleve.

  Opfølgende behandling er et kommunalt ansvar indtil det fyldte 18. år - også økonomisk. Herefter sker behandling af tidligere tandskader eller senfølger ofte på eget økonomiske ansvar. Det kan desværre være temmelig omfattende og behandlingerne er dyre. Derfor er det vigtigt at have en tidssvarende tandskadeforsikring - også for børnene.

 • Omsorgstandpleje

  Stevns Kommune tilbyder omsorgstandpleje, hvis du har varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller hvis du har behov for daglig hjælp til din personlige hygiejne og mundhygiejne.

  Omsorgstandplejen omfatter:

  • regelmæssige tandlægebesøg
  • forebyggelse af huller i tænderne og andre lidelser i munden
  • behandling af huller og tilstande, som giver smerter eller gener

  Ved første besøg undersøger vi munden og tænder/proteser. Vi aftaler også en plan for den evt. videre behandling og mundpleje. Heri indgår overvejelser om vi skal starte en behandling, og hvad du kan opnå af forbedring.

  Ved behov søger vi at tilrettelægge evt. forebyggelse og behandling i samråd med dig, dine pårørende og plejepersonalet.

  Du/dine pårørende og plejepersonalet kan få undervisning og træning i brug af hjælpemidler; f.eks. specielle tandbørster, tandprotese- og plejemidler mv.

  Forventninger

  Vi forventer, at du sammen med plejepersonalet og pårørende vil være med i overvejelserne ved planlægning og gennemførelse af behandlinger og mundpleje.

  Målsætning

  Omsorgstandplejen i Stevns Kommune ønsker at bidrage til din trivsel og velvære ved at:

  • fjerne tilstande i munden, som giver smerter eller andre gener
  • du kan tygge maden uden gener fra tænder og proteser
  • du ikke føler dig hæmmet på grund af tændernes udseende
  • bevare og forbedre din tyggeevne
  • al behandling foregår under hensyntagen til din almene tilstand

  Det gør vi ved at:

  • undersøge dig mindst én gang om året
  • se dig oftere, hvis du har særlige tand-, mund- og proteseproblemer
  • samarbejde med dig og plejepersonalet om mundpleje
  • udføre nødvendig behandling af mund, tænder og tandproteser

  Tilmelding

  Bor du på plejecenter, kan plejepersonalet være behjælpelig med tilmelding.

  Bor du i egen bolig, kan du rette henvendelse til hjemmehjælperen eller kontakte kommunens visitationsenhed. Kommunens visitationsenhed tager derefter stilling til, om du er berettiget til tilbuddet. Er du berettiget til omsorgstandpleje, vil du modtage en tilmeldingsblanket, som du afleverer til hjemmehjælperen/sygeplejersken eller sender til Visitationsenheden.

  Omsorgstandplejen omfatter forebyggelse og nødvendig behandling.

  Se priserne for omsorgstandpleje her.

  Hvis du har spørgsmål til omsorgstandplejen eller ønsker mere information, kan du henvende dig til Visitationen i Stevns Kommunen eller det plejecenter, du bor på.

 • Tandregulering

  Tandlægerne følger dit barns tandstilling ved alle undersøgelse og vurderer, om der er behov for tandregulering. Det er fastsat ved lov af Sundhedsstyrelsen, hvilke tandstillingsfejl, vi kan tilbyde at rette.

  Vi tilbyder behandling for tandstillingsfejl, der har betydning for dit barns bid og funktion på længere sigt.

  Vi tilbyder aldrig behandling med baggrund i kosmetik.

  Vurderer tandlægen, at der er behov, indkalder vi dit barn til visitation af specialtandlægen på tandklinikken på Store Heddinge Skole. Vurderer specialtandlægen, at en tandregulering kan gavne dit barn, henviser vi til behandling hos Specialtandlægerne i Roskilde.

  Bøjlen bliver regelmæssigt kontrolleret i Roskilde, og du skal selv sørge for transport til og fra Roskilde.

  Når du har bøjle på tænderne

  Det er vigtigt, at du børster dine tænder grundigt, så der ikke kommer huller i tænderne.

  Du bør spise sundt og undgå for meget sukker, da risikoen for huller i tænderne er langt større, når du har bøjle på.

  Du bør holde dig fra hårde og seje ting, og passe godt på din bøjle.

  Det er vigtigt, at du overholder mødetider og evt. afbud i god tid.

  Hvis du ikke overholder samarbejdet, kan det blive nødvendigt at afbryde behandlingen. Hvis tandreguleringen afbrydes, eller I takker nej, kan Tandplejen ikke love at komme med et nyt tilbud senere.

  Stevns kommune betaler for tandreguleringen, såfremt specialtandlægen vurderer, at du opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier for behandling og er tilmeldt Stevns Kommunale Tandpleje.

Tandlæger

Det er gratis at gå til tandlæge, når du er under 18 år

Tilskud til behandling og undersøgelse

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger:

 • undersøgelse
 • forebyggende behandling
 • behandling af huller (caries)
 • tandkødsbetændelse (paradentose)
 • rodbehandling
 • tandudtrækning under lokalbedøvelse.
Bed om et skriftligt tilbud

Hvis en behandling vil koste over 2.500 kr., når tilskuddet fra sygesikringen er trukket fra, så skal tandlægen tilbyde et skriftligt overslag på prisen. Der er frit valg af tandlæge, og du kan skifte mellem tandlæger, alt efter hvilken behandling du ønsker. 

Faste priser - sygesikringsgruppe 1

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

De faste priser fremgår af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge og er ens for alle klinikker.

Tilskud til tandlægehjælp og tandpleje bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Frie priser - sygesikringsgruppe 2

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Hvis din samlede betaling for behandling forventes at overstige 2.500 kr., skal din tandlæge give dig et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Patienter i sygesikringsgruppe 2 får samme tilskud, som en patient i sygesikringsgruppe får til en tilsvarende behandling. Tandlæger og tandplejere fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.  

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
 • 18-24 årige kan få tilskud til dækning af 100 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2020).
 • 25-29 årige, der modtager uddannelseshjælp, kan få tilskud til dækning af 100 pct. af borgerens udgifter, som overstiger 600 kr. (2020).
 • 25 årige eller derover kan få tilskud til dækning af 65 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2020).

Tilskud til tandlægebehandling i udlandet

Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

 • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
 • en beskrivelse af ydelsen
 • en kopi af eventuel lægehenvisning
 • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Læs mere om tilskud til tandlægebehandling i udlandet og find adressen på din region:

Læs også om tandlægebehandling i udlandet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Børnetandpleje

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 18 år, og kommunen betaler for behandlingen - også den nødvendige tandregulering.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger.

Hvis du har behov for at få en tid hos en tandlæge for dit barn, skal du kontakte din kommune og høre hvilket tandplejetilbud, du er omfattet af. Du kan også se på din kommunes hjemmeside, hvordan tandplejen er organiseret.

Toåriges første besøg

Normalt henvender tandklinikken sig til forældrene, inden barnet fylder to år for at aftale det første tandlægebesøg.

Under 16 år

Forældre til børn under 16 år skal selv betale 35 % af udgiften, hvis de vil bruge en privatpraktiserende tandlæge frem for det kommunale tilbud. Du skal huske at give kommunen besked inden behandlingens start, hvis dine børn bruger en privatpraktiserende tandlæge.

16-17 år

De 16-17-årige kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er gratis. Det er vigtigt, at der gives besked til den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privat tandklinik (privatpraktiserende tandlæge).

18-25 år

Du får større tilskud (65 pct. af prisen) til regelmæssig undersøgelse, når du er 18-25 år. Voksne fra 26 år får 40 pct. i tilskud.

Omsorgs- og specialtandpleje

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 540 kr. (2020).

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling 2.010 kr. (2020).

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Klage over fejlbehandling

Ønsker du at klage over din tandlæge, har du mulighed for at rette henvendelse til:

Ønsker du at anmelde en skade, er du velkommen til at kontakte

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., så skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. Læs mere i pjecen 'Når skade er sket'.

Selvbetjening

Kontakt

Tandplejen

Kronhøjvej 4
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 57 57 47

Sidst opdateret

21.09.2020