Du er her

Handicapråd

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med funktionsnedsættelse. Handicaprådet kan komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med funktionsnedsættelse.

Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold; herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Læs mere hos Danske Handicaporganisationer

§ 79:

  • Ansøgningsprocessen for tilskud i 2021 sluttede den 2. oktober 2020. Ansøgere vil modtage besked om tilskud eller afslag på tilskud i starten af 2021.
  • I kan læse mere om § 79 tilskud i retningslinjerne (pdf) for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
  • Ved udbetaling af tilskud kan I vælge enten at indsende jeres eget regnskab eller benytte vores regnskabsark (pdf).

Værd at vide om Handicaprådet

Fold alle ud

Kontakt

Stevns Kommune

Sundhed & Omsorg
Tlf.: 56 57 57 57

Sidst opdateret

14.10.2020