Du er her

Handicapråd

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med funktionsnedsættelse. Handicaprådet kan komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med funktionsnedsættelse.

Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold; herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Læs mere hos Danske Handicaporganisationer.

Værd at vide om Handicaprådet

Fold alle ud

Kontakt

Stevns Kommune

Social, Sundhed & Ældre
Tlf.: 56575757

Sidst opdateret

26.06.2018